3 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (poz. 626)
 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki

Treść rozporządzenia
Data: 2019-04-03, rozmiar: 254 KB