3 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 625) 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki

Treść rozporządzenia
Data: 2019-04-03, rozmiar: 251 KB