30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

27 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1627)

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.