10 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku

9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1533)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.