30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

29 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1647)

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.