5 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Załączniki

Tekst rozporządzenia
Data: 2019-04-05, rozmiar: 2 MB