11 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

9 września 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 1717)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.