21 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

16 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 1539)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.