3 stycznia 2019

SELFIE, czyli jak cyfrowa jest Twoja szkoła?

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele zapraszam do korzystania z nowoczesnej platformy SELFIE.

Platforma SELFIE to narzędzie, które ma pomóc ocenić szkołom jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w procesie uczenia się. (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych).

Narzędzie działa już w 24 językach UE, w tym w języku polskim, a w przyszłości zostanie poszerzone o kolejne wersje językowe. Każda zainteresowana szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna może zarejestrować się na platformie SELFIE i przeprowadzić autorefleksję w swojej placówce.

W jaki sposób działa SELFIE?

Po wyrażeniu chęci skorzystania z SELFIE uczniowie, kadra kierownicza oraz nauczyciele danej szkoły otrzymują do rozważenia szereg krótkich stwierdzeń pozwalających ocenić, czy technologia jest stosowana w uczeniu się i nauczaniu. Narzędzie opiera się na modułach i umożliwia szkołom wybranie z puli stwierdzeń uzupełniających maksymalnie ośmiu dodatkowych pytań dostosowanych do ich potrzeb i priorytetów. Praca ze stwierdzeniami zajmuje od 20 do 30 minut. Po jej wykonaniu szkoła otrzymuje zindywidualizowany raport z wynikami. Raport SELFIE dla szkoły można następnie wykorzystać do ustalenia w obrębie szkolnej społeczności planu działania, który będzie służył poprawie stosowania technologii cyfrowych w celu podwyższenia skuteczności uczenia się. Plan ten mógłby uwzględniać na przykład konkretne szkolenia dla nauczycieli albo wsparcie dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Wszystkie odpowiedzi wprowadzone do SELFIE są anonimowe, a narzędzie nie zbiera żadnych danych osobowych. Na podstawie zgromadzonych danych nie powstanie ranking szkół ani systemów edukacji.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/poland/news/181025_selfie_pl