5 lutego 2020

Seminarium w ramach projektu Edukacja włączająca. Temat seminarium: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania edukacji włączającej”

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnym seminarium w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Temat seminarium: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania edukacji włączającej”.

Termin:  03 marca 2020 r. godz. 11.00

Miejsce: Sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku; ul. Rynek Kościuszki 9

Przebieg:

  1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu.
  2. Organizacja kształcenia specjalnego.
  3. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie.
  4. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  5. Zapisy w innych aktach prawa oświatowego dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze SPE.
  6. Trochę o kwalifikacjach nauczycieli …

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie Państwa inspirowała do doskonalenia własnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ilość miejsc ograniczona. W celu rejestracji kliknij poniższy link.

Formularz rejestracyjny

Załączniki

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych
Data: 2020-02-05, rozmiar: 17 KB