16 stycznia 2020

SIO. Przedłużono termin do 22 stycznia 2020 r. potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 15 stycznia 2020 r.  przedłużyło termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020 do dnia 22 stycznia 2020 r.

W załączeniu pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie przedłużenia  termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020.

Załączniki

Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do 22 stycznia 2020 r.
Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do 22 stycznia 2020 r.
Data: 2020-01-16, rozmiar: 84 KB