10 stycznia 2020

SIO. Raport do weryfikacji danych do dotacji przedszkolnej na rok 2020 stan na 30.09.2019

W Strefie SIO w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Weryfikacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 r.

W załączeniu pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie weryfikacji danych do dotacji przedszkolnej na 2020 rok:

Pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych do dotacji przedszkolnej na 2020 rok.