3 sierpnia 2020

Harmonogram

 

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych w szkołach podstawowych
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

 

  • do 4 września 2020 r. rejestracja szkoły
  • do 11 września 2020 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach rejonowych i wojewódzkich
  • do 25 września 2020 r. zgłoszenie uczestników konkursu na stopniu szkolnym

1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy. Stopień szkolny konkursu rozpoczyna się o godz. 900.

2. Stopnie rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stopnie rejonowy oraz wojewódzki konkursu rozpoczynają się o godz. 1000.

3. Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

 

Lp.

Nazwa konkursu

Termin przeprowadzenia

stopień szkolny

stopień rejonowy

stopień wojewódzki

1.

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

5.10.2020
poniedziałek

2.12.2020
środa

9.02.2021
wtorek

2.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

6.10.2020
wtorek

3.12.2020
czwartek

10.02.2021
środa

3.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

7.10.2020
środa

4.12.2020
piątek

11.02.2021
czwartek

4.

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

8.10.2020
czwartek

7.12.2020
poniedziałek

12.02.2021
piątek

5.

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

9.10.2020
piątek

8.12.2020
wtorek

15.02.2021
poniedziałek

6.

Wojewódzki Konkurs Historyczny

12.10.2020
poniedziałek

9.12.2020
środa

16.02.2021
wtorek

7.

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

13.10.2020
wtorek

10.12.2020
czwartek

17.02.2021
środa

8.

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

15.10.2020
czwartek

11.12.2020
piątek

18.02.2021
czwartek

9.

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

16.10.2020
piątek

14.12.2020
poniedziałek

19.02.2021
piątek

10.

Wojewódzki Konkurs Informatyczny*

19.10.2020
poniedziałek

15.12.2020
wtorek

22.02.2021
poniedziałek

11.

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

20.10.2020
wtorek

16.12.2020
środa

23.02.2021
wtorek

12.

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego*

21.10.2020
środa

17.12.2020
czwartek

24.02.2021
środa

13.

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego*

22.10.2020
czwartek

18.12.2020
piątek

25.02.2021
czwartek

Przekazanie zaświadczeń laureatom – ok. 30-31 marca 2021 r.

*Konkursy zlecone do przeprowadzenia podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie danego przedmiotu.