9 września 2019

Terminarz

  1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy. Stopień szkolny konkursu rozpoczyna się o godz. 900.
  2. Stopnie rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stopnie rejonowy oraz wojewódzki konkursu rozpoczynają się o godz. 10oo.
  3. Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
  4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

Lp.

Nazwa konkursu

Termin przeprowadzenia

stopień szkolny

stopień rejonowy

stopień wojewódzki

1. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego* 15.10.2019
wtorek
2.12.2019
poniedziałek
18.02.2020
wtorek
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 16.10.2019
środa
3.12.2019
wtorek
19.02.2020
środa
3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 17.10.2019
czwartek
4.12.2019
środa
20.02.2020
czwartek
4. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 18.10.2019
piątek
5.12.2019
czwartek
21.02.2020
piątek
5. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 21.10.2019
poniedziałek
6.12.2019
piątek
24.02.2020
poniedziałek
6. Wojewódzki Konkurs Historyczny 22.10.2019
wtorek
9.12.2019
poniedziałek
25.02.2020
wtorek
7. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 23.10.2019
środa
10.12.2019
wtorek
26.02.2020
środa
8. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 24.10.2019
czwartek
11.12.2019
środa
27.02.2020
czwartek
9. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 25.10.2019
piątek
12.12.2019
czwartek
28.02.2020
piątek
10. Wojewódzki Konkurs Informatyczny* 28.10.2019
poniedziałek
13.12.2019
piątek
2.03.2020
poniedziałek
11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 29.10.2019
wtorek
16.12.2019
poniedziałek
3.03.2020
wtorek
12. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego* 30.10.2019
środa
17.12.2019
wtorek
4.03.2020
środa
13. Wojewódzki Konkurs Plastyczny* 5.11.2019
wtorek
18.12.2019
środa
5.03.2020
czwartek
14. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 6.11.2019
środa
19.12.2019
czwartek
6.03.2020
piątek

Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom – ok. 6-7 kwietnia 2020 r.

*Konkursy zlecone do przeprowadzenia podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie danego przedmiotu.

 

Załączniki