8 listopada 2019

“Trzymaj formę!”

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 przystępuje do realizacji XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Projekt może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII i służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży. Placówki, które przystąpią do Programu i do dnia 8 listopada 2019 r. dokonają rejestracji poprzez stronę http://www.trzymajforme.pl otrzymają materiały edukacyjne. W ramach Programu organizatorzy przygotowali również konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” adresowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem  i  pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 20 grudnia 2019 r. poprzez rejestrację na stronie > http://www.trzymajforme.pl/start-16. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla rejonu szkoły.

Biorąc pod uwagę, narastającą falę nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, Program „Trzymaj Formę!” jest inicjatywą bardzo ważną i potrzebną. Dlatego tak bardzo zależy nam aby jak najwięcej uczniów zostało objętych programem a co za tym idzie powiększało swoją wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia i jego wpływu na zdrowie.