10 września 2018

Uruchomienie strony internetowej do rejestracji szkół oraz zgłaszania siedzib, nauczycieli i uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Informujemy, iż 7 września 2018 r. została uruchomiona strona internetowa:

www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl

do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów:

  • do 29 września 2018 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego, osobno szkoły podstawowej oraz dotychczasowego gimnazjum),
  • do 8 października 2018 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach, przedmiotów, nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkół na siedzibę komisji rejonowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 85 748 48 20) lub drogą e-mail (bgradkowska@kuratorium.bialystok.pl; hmarek@kuratorium.bialystok.pl; akuc@kuratorium.bialystok.pl), jeśli:

  • od 1 września 2018 r. zmianie uległa nazwa szkoły,
  • szkoła w poprzednich latach nie brała udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych – system nie pozwala na rejestrację.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku opublikowano także terminarze wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 30 września 2018 r.