30 sierpnia 2019

Rejestracja szkół i uczestników

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Informujemy, iż 30 sierpnia 2019 r. została uruchomiona strona internetowa:

https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl

do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2019/2020.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów:

  • do 10 września 2019 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego),
  • do 20 września 2019 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkoły na siedzibę komisji rejonowej,
  • do 4 października 2019 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 85 748 48 20) lub drogą e-mail (bgradkowska@kuratorium.bialystok.pl; hmarek@kuratorium.bialystok.pl; akuc@kuratorium.bialystok.pl), jeśli:

  • od 1 września 2019 r. zmianie uległa nazwa szkoły,
  • szkoła w poprzednich latach nie brała udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych – system nie pozwala na rejestrację.

Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 30 września 2019 r.