9 października 2019

V edycja Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – zaprasza uczniów klas 7 i 8 do udziału w ogólnopolskim konkursie – Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Polska i jej otoczenie międzynarodowe a wyzwania współczesnego świata”. Udział w zawodach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października 2019 r.

Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutować  i przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Wszystkich uczniów i nauczycieli organizatorzy zapraszają na stronę internetową www.mowos.pl, na której dostępny jest regulamin oraz formularz rejestracyjny.