9 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego ideą jest zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich, rozwijanie talentów literackich oraz popularyzacja czytelnictwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php

oraz http://sp34.lublin.pl/