9 stycznia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim “Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Jego ideą jest upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, propagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych, doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php

http://sp1.lublin.eu/