15 kwietnia 2019

VI Wojewódzki Przegląd Musztry

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów  klas realizujących  innowację pedagogiczną z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”  tzw. „klas mundurowych” ze szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego  do wzięcia udziału w „VI Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”.

a) etap szkolny:   do 29.04  –  (we własnym zakresie)

b) etap wojewódzki :   10.05 – Białystok  (Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, ul. Kolejowa 12b).

c) etap centralny : 03-04.06  – Zakopane

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej – zał.nr. 2 do Regulaminu zawodów poprzez przesłanie jej na adres internetowy: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl  do dnia 30.04.2019r.

Załączniki

Karta zgłoszenia do zawodów
Data: 2019-04-15, rozmiar: 16 KB
Regulamin VI Wojewódzkiego Przeglądu Musztry
Data: 2019-04-15, rozmiar: 202 KB