15 stycznia 2020

VII Ogólnopolski Konkurs „Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizują VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkursy literacki i na prezentację multimedialną mają na celu upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych. Więcej informacji na stronach: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php oraz http://sp1.lublin.eu