19 stycznia 2021

VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkota Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.

Celem konkursu jest  upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego oraz doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a prace konkursowe należy przesyłać do organizatora do dnia 19 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: http://ken.pbw.lublin.pl/ oraz http://sp1.lublin.eu/