11 lipca 2019

Wakacje z Matzoo 2019

Projekt “Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, a dofinansowała go Fundacja mBanku.

Poprzez projekt organizatorzy zapraszają dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca na uczestnika projektu czekać będą 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne Zoo, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8). Każde zadanie dostępne będzie tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik projektu, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom (w wersji elektronicznej), a każdy uczestnik, który rozwiązał co najmniej 40 zadań – dyplom z wyróżnieniem.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: http://wakacje.matzoo.pl