3 lipca 2020

Wsparcie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie podlaskim przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej

Kuratorium Oświaty informuje  wszystkich  organizatorów, kierowników zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. podlaskiego, że decyzją nr 188/DWOT z dnia 1 czerwca br. Ministra Obrony Narodowej 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej na wniosek Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem aplikacji „Odporna Wiosna” może udzielić pomocy w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2   poprzez podjęcie działania w zakresie:

  1. Przeprowadzenia szkoleń pracowników i personelu podmiotów organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży;
  2. Udzielania pomocy medycznej przy wykonywaniu zadań sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych na rzecz podopiecznych, pracowników oraz personelu, w tym ewentualne pobieranie wymazów w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym lub Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej a następnie przekazanie ich do laboratoriów celem przeprowadzania badań na obecność SARS-CoV-2;
  3. Zapewnienia niezbędnego wsparcia logistycznego przy dystrybucji leków, urządzeń i materiałów medycznych oraz środków żywności;
  4. Zapewnienia wsparcia psychologicznego podczas prowadzonych działań;
  5. Przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych podczas realizacji powyższych zadań.