10 września 2020

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych

 

Wykaz publicznych placówek doskonalenia z doradcami metodycznymi