17 kwietnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2018 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

Załączniki

POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
Data: 2018-04-17, rozmiar: 27 KB