10 maja 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2019 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA W 2019 r. LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Lp. Organizator tytuł zadania przyznana kwota dotacji w zł
1 Towarzystwo Młodego Krechowiaka
16-300 Augustów ul.Mickiewicza 1
“Folkowe wakacje” 6 654,00
2 Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki
19-300 Ełk ul.Siedliska 21A
Organizacja letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu z powiatu grajewskiego i województwa podlaskiego
6 891,00
3 Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki
19-300 Ełk ul.Siedliska 21A
Organizacja letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu z powiatu grajewskiego i województwa podlaskiego w Zakopanem
7 750,00
4 ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
15-420 Białystok ul.Św.Mikołaja 5
“Na udane wakacje jedna jest metoda – Warmia i Mazury, tam czeka przygoda!” – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny wychowankom Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS w Białymstoku 9 000,00
5 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Łomży
18-400 Łomża ul.Mickiewicza 12
Kolonia edukacyjno-wypoczynkowa “Poznajemy historię i kulturę Pomorza” 10 000,00
6 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Łomży
18-400 Łomża ul.Mickiewicza 12
Kolonia edukacyjno-wypoczynkowa “Poznajemy historię i kulturę Pomorza” 20 000,00
7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Kościuszki 82/13
Wypoczynek w Zakopanem połączony
z edukacją patriotyczną i obywatelską
6 288,00
8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Kościuszki 82/14
Wypoczynek w Gdyni połączony z edukacją patriotyczną i obywatelską 6 090,00
9 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Kościuszki 82/15
Wypoczynek w Świnoujściu połączony
z edukacją patriotyczną i obywatelską
7 476,00
10 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej
Pro Bogoryja
19-122 Jasionówka ul. Rynek 19
Wersalinka 2019 3 000,00
11 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“Gdy zaczyna się lato…” 3 186,00
12 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“Na szczycie!” 8 230,00
13 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“Skarbiec Leśnych Plemion” 3 050,00
14 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“Światła, kamera, akcja! Życie jak
w amerykańskim filmie” – obóz harcerski
6 100,00
15 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“Ojczyzna pod lupą” 9 900,00
16 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“Kamienie na Szaniec” 6 945,00
17 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul.Pałacowa 3/1
“100 mil pod wodzą Zaruskiego” 5 500,00
18 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami”
16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1A
“Półkolonie z rehabilitacją” 3 940,00
130 000,00

Białystok, 2019-05-10