15 marca 2019

XIX Ogólnopolski Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych BEZPIECZNIE OD STARTU

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizatorem regionalnego etapu XIX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych zatrudnionych w celu nauki zawodu.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Uczestnicy konkursu – pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych.

Konkurs odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul Warszawska 6.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora:  www.rzemioslo.bialystok.pl

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeniowa do konkursu.

Załączniki