25 września 2020

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” w roku szkolnym 2020/2021

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”
w roku szkolnym 2020/2021

 1. Kuratorium Oświaty informuje, że na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, w roku szkolnym 2020/2021  będzie organizowana XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.
 3. Konkurs planuje się przeprowadzić w czterech etapach w następujących terminach:
  1. 4 listopada 2020 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;
  2. 10 grudnia 2020 r. – II etap – rejonowy, organizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w trzech rejonach: Białystok, Łomża, Suwałki;
  3. 4 marca 2021 r. – III etap – wojewódzki, organizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku;
  4. 10-12 czerwca 2021 r. – IV etap – ogólnopolski, organizowany i przeprowadzany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.
 4. Wszystkim laureatom i finalistom III etapu wojewódzkiego Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych, laureaci  i finaliści III etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymują dodatkowe punkty  w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 5. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.losyzolnierza.pl w terminie do 20 października 2020 r.
 6. Login i hasło niezbędne do pobrania zadań konkursowych ze strony www.losyzolnierza.pl przedstawiciel szkoły może odebrać od 22 października 2020 r. z  Kuratorium Oświaty oraz Delegatury Kuratorium w Łomży/Suwałkach.

Koordynator wojewódzki Konkursu
(-)
Lesław Szulżuk

Załączniki