23 grudnia 2020

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie organizowanym przez PKOl

Polski Komitet Olimpijski po raz trzydziesty pierwszy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, uznanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Termin zagaszania prac upływa 26 marca 2021 r.

Regulamin Konkursu:
https://olimpijski.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin_Konkursu_J-Parandowskiego2021.pdf