7 lutego 2019

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w pierwszym z planowanych seminariów w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Temat seminarium: „Organizacja w przedszkolach i szkołach nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć edukacyjnych z uczniami
z niepełnosprawnością realizowanych (na podstawie zapisów w IPET) indywidualnie lub grupie do 5 uczniów”

Termin:  22.02.2019 r. godz. 11.00

Miejsce: Sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku; ul. Rynek Kościuszki 9

Przebieg:

 1. Organizacja nauczania indywidualnego
  1. Podstawy prawne organizacji nauczania indywidualnego
  2. Dobra praktyka
 2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  1. Podstawy prawne organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  2. To nie jest takie trudne – przykład dobrej praktyki
  3. Z czym mamy najczęściej problem?
 3. Zajęcia edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnością realizowane indywidualnie lub grupie do 5 uczniów (na podstawie zapisów w IPET)
  1. Podstawy prawne organizacji ww. zajęć
  2. Im się udało… – przykład dobrej praktyki
  3. Co nam sprawia trudność?

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie Państwa inspirowała do doskonalenia własnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ilość miejsc ograniczona. W celu rejestracji kliknij poniższy link.

Formularz rejestracyjny

Załączniki

Prezentacja - Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i indywidualne nauczanie
Prezentacja - Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i indywidualne nauczanie
Data: 2020-01-30, rozmiar: 4 MB
Prezentacja - Zajęcia indywidualne lub w grupie do 5 osób z uczniami posiadającymi orzeczenie
Prezentacja - Zajęcia indywidualne lub w grupie do 5 osób z uczniami posiadającymi orzeczenie
Data: 2020-01-30, rozmiar: 1 MB