11 marca 2019

Zaproszenie na seminarium “Uczeń z autyzmem, w tym zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Zapraszamy Państwa na drugie z planowanych seminariów w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Temat seminarium: „Uczeń z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Termin:  28.03.2019 r., godz. 9.30 (przewidywane zakończenie – godz. 11.30)

Miejsce: sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9

Przebieg:

  1. Funkcjonowania dziecka z autyzmem.
  2. Problemy i niepowodzenia w środowisku szkolnym występujące u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  3. Propozycje oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych pomocnych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w seminarium.

Ilość miejsc ograniczona. W celu rejestracji należy kliknąć poniższy ten link.