24 kwietnia 2019

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na wspieranie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 7 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30 na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail.

Osoba wytypowana do pracy w komisji zostanie o tym powiadomiona.