4 stycznia 2017

Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

  1. Zarządzenie NR 122/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019
  2. Zarządzenie Nr 115/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
  3. Zarządzenie Nr 114/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019
  4. Zarządzenie Nr 86/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych  dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019
  5. Zarządzenie Nr 85/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2018 r w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019
  6. Zarządzenie NR 83/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2018 roku w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019
  7. Zarządzenie Nr 81/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
  8. Zarządzenie Nr 75/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019