31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 108/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki

Zarzadzenie Nr 108 2018 Wojewody Podlaskiego
Data: 2018-08-31, rozmiar: 134 KB