6 listopada 2018

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty Drodzy Uczniowie

W XVIII w. w wyniku zaborów państwo polskie przestało istnieć.  Pomimo zrywów powstańczych  nie udało się przez 123 lata doprowadzić do jego odrodzenia. Mimo tego Polacy nigdy nie porzucili marzeń o zrzuceniu kajdan niewoli.  Dopiero jednak światowy konflikt, I wojna światowa, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, przyniósł nadzieję na odrodzenie Ojczyzny. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Było to możliwe również dzięki wytrwałości i ofiarności polskiego społeczeństwa.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości składam wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom oświaty, Uczniom i Wychowankom podlaskich szkół  i placówek najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.  Życzę, aby te obchody były wypełnione  radosnym świętowaniem, umocniły każdą wspólnotę szkolną, aby dały poczucie, jak cenne jest to, co nas łączy.

Proszę, aby był to również czas refleksji nad bohaterstwem i ofiarnością tych, którzy na przestrzeni dziejów, w różnych okolicznościach złożyli ofiarę życia, abyśmy dzisiaj żyli w wolnej Ojczyźnie. Ufam, że będzie to także wyjątkowa okazja, by wybiegać myślą do tego, co przed nami i za co jesteśmy odpowiedzialni przed przyszłymi pokoleniami. Życzę Państwu, aby każdy z nas miał osobistą satysfakcję z wkładu w rozwój naszej Ojczyzny i – odwołując się do słów Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy – życzę również, aby Polska była taka, o jakiej wszyscy marzymy i o jakiej marzyli ci, którzy szli walczyć o jej wolność.

Niech  radość i duma z wolnej Polski towarzyszy Nam każdego dnia.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka