23 marca 2018

Komunikat z 22 marca 2018 r. w sprawie gromadzenia danych wg stanu na 31 marca 2018 r.

W instrukcji przekazywania danych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. w przykładzie dotyczącym wiersza 30 w tabeli DO1 wkradł się błąd. Poprawne brzmienie ostatniego akapitu przed opisem wiersza 31 powinno wyglądać następująco: W październiku liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosiła 5/22=0,23. W okresie listopad – marzec 1 w każdym miesiącu.  Zatem (0+0,23+1+1+1+1+1)/7=0,75. W […]

23 marca 2018

Zarządzenie Nr 45/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

23 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

21 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 588) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

23 marca 2018

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2018

W numerze: O “Żołnierzach Wyklętych” Pamięć o Danucie Siedzikównie “Ince” Śladami walki o wolność Jan Paweł II – Papież Wolności Uroczystość 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armi Krajowej w Łomży Refleksje o edukacji patriotycznej i obywatelskiej Wychowanie patriotyczne w praktyce szkolnej Trudna sztuka precedencji Zwykły … Niezwykły rok w Akademii Chóralnej “Śpiewająca […]

22 marca 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia” organizowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz przedstawiciele Rad Rodziców w szkołach i placówkach w województwie podlaskim, W związku z podpisaną deklaracją współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w  środowisku szkolnym, zaplanowano cykl konferencji z udziałem wojewodów, kuratorów oświaty oraz przedstawicieli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Podlaski Kurator Oświaty i Podlaski Państwowy […]

22 marca 2018

Zarządzenie Nr 44/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Programu zarządzania zasobami ludzkimi w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się co następuje: § 1. W załączniku do zarządzenia Nr 47/2013 Podlaskiego Kuratora […]

22 marca 2018

Zarządzenie Nr 42/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję […]

21 marca 2018

Zarządzenie nr 43/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]