24 lutego 2017

Konferencje w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność”

Przypominamy, że Podlaski Kurator Oświaty Pani Jadwiga Mariola Szczypiń i Podlaski Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej Pan Jarosław Wendt organizują konferencje w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność” skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół (placówek) z terenu województwa podlaskiego. Będą one poświęcone propagowaniu wiedzy z zakresu bezpiecznych zasad zachowania się […]

24 lutego 2017

Zaproszenie do udziału w uroczystościach i konferencji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce, ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie zachęcam Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów szkół wszystkich typów do zaakcentowania obchodów tego dnia w swoich szkołach oraz o udział młodzieży w uroczystościach w środowisku lokalnym. Do udziału w uroczystościach organizowanych w Białymstoku […]

24 lutego 2017

Informacja na temat dofinansowania w 2017 r. kosztów realizacji zadań związanych z reformą edukacji

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu dofinansowania kosztów […]

23 lutego 2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. […]

23 lutego 2017

Informacja dla kandydatek i kandydatów ubiegających się o stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało 8 kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w […]

23 lutego 2017

Konkurs fizyczny – Poszukiwanie talentów.

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają do udziału w konkursie „Poszukiwanie Talentów”  każdego ucznia  – nawet tego, który jest przekonany, że nie lubi fizyki. Konkurs daje szansę tym wszystkim, którzy wykorzystując swój talent, chcą  opowiedzieć o fizyce. Organizatorzy wychodzą z założenia, że jeden uczeń dobrze maluje, inny świetnie pisze opowiadania a jeszcze […]

22 lutego 2017

Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2017

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje FORUM KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2017, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1, aula nr 104. Forum jest adresowane do uczniów, dyrektorów  oraz […]

22 lutego 2017

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2017 SCENA DZIECIĘCA

Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zapraszają do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2017 – scena dziecięca. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Celem imprezy jest promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli a także […]