10 sierpnia 2018

Zarządzenie 73/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 sierpnia 2018 roku

w sprawie polityki ochrony danych służącej do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy […]

8 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 72/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po zakończeniu służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1889 ze zm.), zarządza się co następuje: §1 Powołuję Komisję […]

1 sierpnia 2018

Narady z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2018 r.- nowe terminy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych w województwie podlaskim, informuję  Państwa, że w związku z udziałem Podlaskiego Kuratora Oświaty w spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej  w dniach 23-24 sierpnia 2018 r. zaszła konieczność zmiany terminu narad poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2017/2018 oraz zadaniom zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Nowe terminy narad […]

31 lipca 2018

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów, wakacje 2018

Szanowni Państwo, Trwają Wakacje 2018. Zapraszam do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem „Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów”. Zawarte w nim informacje umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do wypoczynku letniego. Poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: […]

25 lipca 2018

Uwaga dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje szkoleniowa „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. W odpowiedzi na potrzeby środowisk Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest Diagnoza psychologiczna dzieci i […]

16 lipca 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 27747 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Status ogłoszenia: Nabór zakończony wyborem kandydatki Wynik rekrutacji: 1. Imię i nazwisko: Irena Bożena Schabieńska Miejscowość: Suwałki

12 lipca 2018

Zarządzenie Nr 69 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych