6 listopada 2017

Konferencje pn. „Poradnia-Uczeń-Szkoła”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek na Konferencje z cyklu Poradnia – Uczeń – Szkoła, dotyczące organizacji kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konferencje odbędą się zgodnie z harmonogramem: Powiaty: moniecki, grajewski i sokólski – 14 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22; Miasto Suwałki i […]

17 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs „Wybieram wodę – PET design”!

Konkurs jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Wybieram wodę”, którego inicjatorami są Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. W ramach konkursu uczniowie mają do wykonania dowolną techniką plastyczną z pustej butelki PET po wodzie przedmiotu użytkowego typu: piórnik, karmnik, lampa, zabawka, ozdoba […]

17 listopada 2017

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych, a także z oddziałami integracyjnymi w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017r. Zapraszamy na Krajowe seminarium kontaktowe w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017r. organizowane przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych, […]

17 listopada 2017

Konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Informujemy, iż w dniu 7 listopada 2017 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów. W ramach konkursu do dofinansowania przewidziane zostały następujące zadania: Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych; Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”; Zajęcia sportowe […]

17 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Olimpiada drogą do Igrzysk”

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie literacko – plastycznym pt. „0limpiada drogą do Igrzysk”. Obecna tematyka konkursu, tak jak i wszystkie poprzednie propaguje sport, olimpizm, a poprzez wartości fair play również kształtowanie postaw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie   www.klub2012.com.pl

17 listopada 2017

Konferencja Stan polskiej oświaty na Wschodzie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zapraszają na konferencję pt. Stan polskiej oświaty na Wschodzie. Miejsce:Centrum Wystawienniczo – Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A, Białystok Piątek 24.11.2017 roku godz. 12:00 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 listopada 2017 roku telefonicznie: 85 874 23 02 e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl  

17 listopada 2017

V edycja wojewódzkiego konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”

Wojewoda Podlaski wspólnie z Podlaskim Kuratorem Oświaty oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 Ratuje Życie”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub […]

17 listopada 2017

Konkurs „Polska- Szwecja – między rywalizacją i współpracą”

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polska-Szwecja – między rywalizacją i współpracą” rusza 16.04.2018 r. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Honorowy Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę internetową organizatora: www.zamekgolub.pl  oraz telefonicznie pod numerem:  566832455, kom. 609388510.

16 listopada 2017

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

Organizatorem Turnieju jest Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Adresatami Turnieju są uczniowie dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Celem Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież ww. szkół oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.  Od bieżącego roku  szkolnego, poza nagrodami rzeczowymi,  laureaci […]

16 listopada 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 roku

15 listopada 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2112) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 listopada 2017 roku. Treść rozporządzenia