13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie […]

20 kwietnia 2018

Konkurs w zakresie wspomagania pracy szkoły

Konkurs ,,Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” – II edycja organizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji […]

20 kwietnia 2018

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Krajowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning” organizowane w dniach 18-19 maja 2018 r. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, którzy chcą […]

20 kwietnia 2018

Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli szkół województwa podlaskiego do udziału w 11 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie, który organizowany jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 21 i 22 września 2018 r. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Rejestracja uczestników odbywa się […]

20 kwietnia 2018

Zasady wojewódzkiego systemu wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i wychowawcze oraz wojewódzkiego systemu wspierania instytucji realizujących zadania oświatowe, prowadzonego w ramach wspomagania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, placówek oraz instytucji realizujących zadania oświatowe w województwie podlaskim, W Kuratorium Oświaty w Białymstoku ukończono prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań mających na celu wspieranie szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań oświatowych. Przekazujemy do wiadomości „Zasady wojewódzkiego systemu wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i […]

20 kwietnia 2018

Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości WRKSO ORE zaprasza na szkolenie „Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja “Wisła”. Szkolenie odbędzie się w w dniach od 23-25 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. Przeznaczone jest dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych d/s historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli […]

19 kwietnia 2018

Konferencja naukowa pt. „Zbrodnia Katyńska” i pokaz filmu: „Nie pamiętam”

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku zapraszają na konferencję naukową pt. „Zbrodnia Katyńska”. Konferencji towarzyszyć będzie pokaz filmu: „Nie pamiętam” (scenariusz:  Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur). Konferencja odbędzie się  24 kwietnia 2018 r. o godz. 14 w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku przy […]

19 kwietnia 2018

XI edycja Festiwalu Kultur

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku zaprasza dzieci, młodzież i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedstawicieli placówek kulturalno-oświatowych do udziału w XI edycji Festiwalu Kultur. Uroczystość została objęta patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. XI edycja Festiwalu Kultur odbędzie […]