13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie […]

24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

24 kwietnia 2018

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w r. szk. 2017/2018

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w dotychczasowych gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, było okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych: Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i […]

24 kwietnia 2018

Pełnoletni 1918/2018

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie dla szkół średnich pod nazwą „Pełnoletni 1918/2018”. Konkurs realizowany jest w ramach programu Niepodległa. Celem konkursu jest, aby dzisiejsi nastolatkowie spojrzeli na moment odzyskania Niepodległości z perspektywy swoich rówieśników i zapoznali się z realiami życia młodzieży żyjącej w 1918 r. Termin nadsyłania prac konkursowych – 15 […]

24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 55/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. […]

23 kwietnia 2018

Konkurs “Kibice na medal”

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w organizowanym przez Fundację Białystok Biega konkursie “Kibice na medal”. Konkurs jest dedykowany szkołom i placówkom oświatowym na każdym etapie edukacji. Jego celem jest wspieranie i propagowanie aktywności fizycznej poprzez czynny udział w 6. PKO Białystok Półmaratonie w formie zorganizowanych punktów kibica. Szczegółowe informacje w załączniku.

20 kwietnia 2018

Konkurs w zakresie wspomagania pracy szkoły

Konkurs ,,Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia” – II edycja organizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji […]

20 kwietnia 2018

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Krajowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning” organizowane w dniach 18-19 maja 2018 r. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, którzy chcą […]

20 kwietnia 2018

Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli szkół województwa podlaskiego do udziału w 11 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie, który organizowany jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 21 i 22 września 2018 r. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Rejestracja uczestników odbywa się […]