24 października 2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze 1/2 etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Lp. Imię Nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu 1. Piotr Baczar 23 2. Zbigniew Szpakowicz 26   Z wyżej wymienionymi osobami, zakwalifikowanymi na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie […]

24 października 2017

„Weź oddech w Białymstoku – metoda projektu i eksperymentu w edukacji na temat ochrony czystości powietrza”

Kto? Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i WOS-u na szkolenie. Kiedy? 7 listopada w godz. 900-1500. Gdzie? Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (ul. Złota 4). Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele i nauczycielki: poznają proste, sprawdzone metody pracy na lekcji biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie, podnoszące […]

24 października 2017

Zarządzenie Nr 85/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1889) zarządza się co następuje: §1 Powołuje się Komisję do […]

23 października 2017

Program „Edukacja o polityce” – skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszają nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w programie „Edukacja o polityce”. Program „Edukacja o polityce” ma ułatwić młodym ludziom zrozumienie polityki i wyrobienie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Nauczyciele ze szkół biorących udział w programie otrzymają materiały merytoryczne i dydaktyczne, szkolenie wprowadzające […]

23 października 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów klasy II i III dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej […]

20 października 2017

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie konferencji regionalnej pn. „Kompetentnie o energii jądrowej w szkołach”

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie konferencji regionalnej pn. „Kompetentnie o energii jądrowej w szkołach”. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i informacji związanej z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej oraz zainspirowanie środowisk edukacyjnych do budowania wojewódzkiego systemu zintegrowanego wsparcia procesu kształcenia i doskonalenia w obszarze dotyczącym energii jądrowej. Konferencja […]

20 października 2017

Mickiewicz na nowo odczytywany – spotkanie seminaryjne dla nauczycieli

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i uczniów na spotkanie seminaryjne z prof. dr hab. Aliną Kowalczykową na temat „Mickiewicz na nowo odczytywany: „Pan Tadeusz”’. Odbędzie się ono 15 listopada 2017 r. w godz. 14.00-15.30 w  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B. W programie spotkania zaplanowano wykład p. prof. […]

20 października 2017

Nabór wniosków o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego […]

20 października 2017

Projekt pn. „Spotkania z Terpsychorą”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły, placówki, instytucje, m.in.: szkoły specjalne i integracyjne, zespoły szkół specjalnych, ośrodki specjalne, szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, organizacje i stowarzyszenia do składania aplikacji na bezpłatny udział w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. „Spotkania z Terpsychorą”. Projekt obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia […]