24 marca 2017

Zarządzenie Nr 41/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

24 marca 2017

Zarządzenie Nr 40/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

24 marca 2017

Zarządzenie Nr 38/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

24 marca 2017

Zarządzenie Nr 39/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję […]

23 marca 2017

Warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty „ Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego” .  Adresatami warsztatów są nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego/języków obcych. Celem szkolenia jest umożliwienie doskonalenia zawodowego nauczycieli konsultantów, specjalistów  placówek  doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli […]

23 marca 2017

I Tydzień Mózgu w Białymstoku. III Kreatywne Rozmowy o Nauce (KRON) pt. „Mózg i sztuczna inteligencja”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza nauczycieli, pracowników oświaty, młodzież w wieku od lat 15 i rodziców na: I Tydzień Mózgu w Białymstoku oraz III Kreatywne Rozmowy o Nauce (KRON) pt. „Mózg i sztuczna inteligencja”. Termin  30 marca 2017 r. godz. 10.30. Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku – aula widowiskowa, Białystok, ul. Świerkowa […]

23 marca 2017

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia szkół zawodowych w ramach działania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Główny Punkt Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza przedstawicieli szkół zawodowych na bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach działania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego, które dotyczy wsparcia szkół zawodowych. Termin spotkania: 4 kwietnia 2017 r. Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89, sala konferencyjna 318B (III piętro). Rekrutacja na spotkanie trwa do 28 marca […]

22 marca 2017

Zarządzenie Nr 37/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

22 marca 2017

Informacje o ogólnopolskim konkursie „Policjanci w służbie historii”

Uprzejmie informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Komendą Główną Policji – Biurem Historii i Tradycji Policji, realizuje konkurs „Policjanci w służbie historii”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały […]