20 lutego 2017

Zarządzenie Nr 16/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pana Jarosława Sylwestra Hołowni od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H.Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce. Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej […]

20 lutego 2017

Spotkanie z dyrektorami szkół na temat wykorzystania raportów z ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia jakości pracy szkoły w obszarze wychowania.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów na spotkanie dotyczące wykorzystania raportów z ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia jakości pracy szkoły w obszarze wychowania. Spotkanie rozpocznie się 7 marca 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Przewidywany czas spotkania około 2 godzin. Program spotkania: Rozpoczęcie spotkania. Przedstawienie programu. Analiza wyników […]

20 lutego 2017

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, znak: DWKI-WPB.070.1.2017.DI z dnia 10 lutego 2017r., dotyczącego właściwego instalowania i użytkowania urządzeń do monitoringu wizyjnego, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach”. W obecnym stanie prawnym brak jest ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem […]

20 lutego 2017

Film edukacyjny promujący numer 112 „W kolejce po życie”

Informujemy, że w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-017 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizował projekt pn. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”. Jednym z działań była kampania informacyjna dotycząca popularyzacji oraz prawidłowego […]

17 lutego 2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 7143

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 7143 o naborze na wolne stanowiska pracy wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży  Kuratorium Oświaty w Białymstoku Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania  1 Teresa Grodzicka Łomża  2 Wojciech Roman Kowalik Łomża  3 Martyna Polkowska Łomża  4 Bożena Rutkowska Łomża  5 Paweł Sadowski Łomża  6 […]

17 lutego 2017

Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (Employment and Social Innovation)

Tematem przewodnim konkursu jest wsparcie długoterminowej ponadnarodowej mobilności uczniów szkół zawodowych i przygotowanie pilotażowego projektu umożliwiającego kontakty uczniów pomiędzy krajami. Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z minimum dwóch podmiotów z dwóch różnych państw UE. Zainteresowane podmioty powinny złożyć projekt zawierający kompleksowy opis planowanego przedsięwzięcia, począwszy od diagnozy potrzeb oraz barier mobilności uczniów zawodowych […]

17 lutego 2017

Zaproszenie na konferencje organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół  i placówek z terenu województwa podlaskiego na konferencje organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń i Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Pana Jarosława Wendta w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność”. Konferencja będzie poświęcona propagowaniu wiedzy z zakresu bezpiecznych zasad zachowania […]

16 lutego 2017

Zarządzenie Nr 13/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej Na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu […]

16 lutego 2017

Wyniki z etapu strefowego „XI Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej”

Zakończono eliminacje strefowe z broni pneumatycznej do „XI Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej”, które przeprowadzono w dniach 08–10.02.br. w  trzech rejonach: białostockim, łomżyńskim oraz suwalskim. W powyższych eliminacjach wzięło udział 44 zespołów z 24 szkół gimnazjalnych. Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 02.03.br. na strzelnicy sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „KALIBER” w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18,  zakwalifikowano […]

15 lutego 2017

Zarządzenie Nr 14 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w  Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ((Dz.U.z 2016 r. poz. 1345) zarządza się co następuje: §1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na […]