7 czerwca 2018

Informacja dotycząca stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, […]

14 czerwca 2018

Kampania informacyjna rządowego programu „Dobry Start”

Informujemy, że ruszyła kampania promocyjna rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców […]

13 czerwca 2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. […]

11 czerwca 2018

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2017/2018

W maju oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w bieżącym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku było okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich do konkursów. W tym roku w szkołach […]

6 czerwca 2018

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania informacji przez dyrektorów o ilości wolnych miejsc w szkołach w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, policealnych i dla dorosłych, jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 i będą dysponowali wolnymi miejscami, uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o ilości wolnych miejsc w terminach określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 14/2018 Podlaskiego […]

4 czerwca 2018

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku letniego w roku 2018

Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Zapraszam na spotkanie dotyczące zorganizowania bezpiecznego wypoczynku letniego, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Runek Kościuszki 9. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, […]

4 czerwca 2018

Program Pajacyk na rok szkolny 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu „Pajacyk na rok szkolny 2018/2019”. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Wnioski można składać do 10 lipca 2018 roku poprzez formularz elektroniczny: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie […]

1 czerwca 2018

Ogólnopolski Konkurs historyczno-plastyczny „100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII do udziału w konkursie o charakterze historyczno-plastycznym „100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”, polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu banknotu o nominale 100 zł. Na awersie banknotu należy umieścić wizerunek jednego z lokalnych bohaterów walk o wolność i niepodległość […]

30 maja 2018

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczyna swoją działalność od 1 września 2018 roku

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczyna swoją działalność od 1 września 2018 roku. Informujemy, że od 1 września 2018 roku – po kilkunastoletniej przerwie – rozpoczyna swoją działalność Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Już 1 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do dwóch klas kształcących przyszłych specjalistów branży żeglugowej. Szczegółowe informacje dotyczące materiału informacyjnego o rekrutacji […]