27 kwietnia 2017

Piknik profilaktyczny pod hasłem „Dzień Dziecka – bezpiecznie i sportowo”

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych, Wydział Prewencji KWP w Białymstoku dnia 1 czerwca 2017 roku organizuje „Dzień Dziecka” połączony z Ogólnopolskim Głosem Profilaktyki „PAT a TY”. W roku bieżącym będzie to piknik profilaktyczny pod hasłem „Dzień Dziecka – bezpiecznie i sportowo” organizowany  w godz. 10:00 – 14:00 na terenie plaży miejskiej „Dojlidy”. W bieżącym […]

27 kwietnia 2017

Bieg uliczny pod hasłem „Droga do Wolności-Bieg im. Ks. Stanisława Suchowolca

W związku z organizacją biegu ulicznego dla uczczenia pamięci ks. Stanisława Suchowolca pod hasłem „Droga do Wolności-Bieg im. Ks. Stanisława Suchowolca” zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału dzieci, młodzież i dorosłych w tym honorowym przedsięwzięciu. Komitet Organizacyjny biegu zaprasza uczestników w dniu 7 maja 2017 roku o godzinie 10.00 do zgłoszenia się na start biegu […]

27 kwietnia 2017

Uczcijmy Święto Narodowe Trzeciego Maja

Przed nami Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz poprzedzający je Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. „Ustawa rządowa” uchwalona 3 maja 1791 r. była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstała przy współpracy posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa […]

27 kwietnia 2017

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2017

W numerze Reforma oświaty:Reforma edukacji w pytaniach i odpowiedziach;Wolontariat w szkole/placówce;Nowa podstawa programowa;Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach;Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian;Statuty szkół;Eksperyment pedagogiczny;Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a reforma systemu edukacji Wychowanie patriotyczne:Pamiętajmy o „Mazurku”;Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego Rozwijanie kompetencji  informatycznych:Dlaczego warto uczyć się programowania? Konkursy:Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej […]

26 kwietnia 2017

,,DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”

Zaproszenie dyrektorów szkół i placówek do bezpłatnego udziału w  rozpoczynającym się projekcie pt. ,,DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Seminarium otwierające projekt odbędzie się dnia 10 maja 2017 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w Hotelu TRIO w Białymstoku, ul. Hurtowa 3. Rejestracja na seminarium

26 kwietnia 2017

XVI edycja programu stypendiów pomostowych

Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Cel: wsparcie młodych ludzi ze wsi i małych miast, niezamożnych rodzin w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia Adresat: maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku oraz: zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I […]

26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 roku

18 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 794) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

26 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 roku.

21 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego […]

24 kwietnia 2017

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie funkcjonowania Pogotowia „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie informuje , że Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa nieprzerwanie od 21 lat  i nadal oferuje swoją pomoc osobom krzywdzonym. W załączeniu pismo Pani Wandy Paszkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia dotyczące funkcjonowania Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz   oferta pomocy Pogotowia .

22 kwietnia 2017

IX Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” – etap wojewódzki

odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 11.00. Czas pracy z testem zawierającym pytania zamknięte i otwarte wynosi 60 minut. W poszczególnych województwach Olimpiadę przeprowadzą Wojewódzkie Komitety Olimpiady. Każdy Wojewódzki Komitet wyłoni z etapu wojewódzkiego po trzech finalistów w kategoriach gimnazja i szkoły gimnazjalne z najwyższą ilością punktów. W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska […]