18 maja 2018

Konferencja “Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego”

Zapraszamy Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych do udziału w konferencji „Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego”, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku. Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu zmian w szkolnictwie zawodowym.  Stworzy też okazję do zaprezentowania dobrych rozwiązań […]

24 maja 2018

Program wieloletni „Niepodległa” – finansowe wsparcie szkół w 2018 r.

Program wieloletni „Niepodległa” – finansowe wsparcie szkół w 2018 r. Zapraszamy szkoły i organy prowadzące do składania wniosków o wsparcie finansowe udzielane na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 15 maja br. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie […]

24 maja 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach

Ogłoszenie nr:  27747 Data ukazania się ogłoszenia:  24  maja  2018 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek […]

22 maja 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej skierowała do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II gimnazjów list dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. W liście minister edukacji podkreśla, że postępowania rekrutacyjne dla 2 grup uczniów: absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej […]

19 maja 2018

Ogólnopolski konkurs literacki “Giętkie Pióro”

 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza młodzież w wieku 13-17 lat do udziału w konkursie literackim „Giętkie Pióro”. Głównym celem konkursu jest podniesienie kompetencji językowych, rozwijanie uzdolnień literackich, poodnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o patronie roku – Zbigniewie Herbercie oraz jego twórczości. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji konkursu, jego […]

16 maja 2018

Ogólnopolskie spotkania konsultacyjne – doradztwo zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, których celem jest wypracowanie przez uczestników rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz metodyki doradztwa zawodowego. Adresatami wydarzenia są dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Spotkania te odbędą się w Warszawie w następujących termiach: 29 maja 2018 r. i 12 […]

16 maja 2018

Konkurs “Dbaj o swoje przedszkole”

Organizator – firma RIZO Mateusz Ruszewski zaprasza do udziału w konkursie “Dbaj o swoje przedszkole”. Konkurs skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych i jest bezpłatny. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby […]

16 maja 2018

II Podlaski Piknik Zawodowy i Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, Caritas Archidiecezji Białostockiej  oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne województwa podlaskiego do włączenia się w organizację  II Podlaskiego Pikniku Zawodowego i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Data: 10 czerwca b.r. (niedziela) w godz. 12.00-16.00. Miejsce […]