23 października 2017

Program „Edukacja o polityce” – skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszają nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w programie „Edukacja o polityce”. Program „Edukacja o polityce” ma ułatwić młodym ludziom zrozumienie polityki i wyrobienie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Nauczyciele ze szkół biorących udział w programie otrzymają materiały merytoryczne i dydaktyczne, szkolenie wprowadzające […]

23 października 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów klasy II i III dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej […]

20 października 2017

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie konferencji regionalnej pn. „Kompetentnie o energii jądrowej w szkołach”

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie konferencji regionalnej pn. „Kompetentnie o energii jądrowej w szkołach”. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i informacji związanej z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej oraz zainspirowanie środowisk edukacyjnych do budowania wojewódzkiego systemu zintegrowanego wsparcia procesu kształcenia i doskonalenia w obszarze dotyczącym energii jądrowej. Konferencja […]

20 października 2017

Mickiewicz na nowo odczytywany – spotkanie seminaryjne dla nauczycieli

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i uczniów na spotkanie seminaryjne z prof. dr hab. Aliną Kowalczykową na temat „Mickiewicz na nowo odczytywany: „Pan Tadeusz”’. Odbędzie się ono 15 listopada 2017 r. w godz. 14.00-15.30 w  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B. W programie spotkania zaplanowano wykład p. prof. […]

20 października 2017

Nabór wniosków o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego […]

20 października 2017

Projekt pn. „Spotkania z Terpsychorą”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły, placówki, instytucje, m.in.: szkoły specjalne i integracyjne, zespoły szkół specjalnych, ośrodki specjalne, szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, organizacje i stowarzyszenia do składania aplikacji na bezpłatny udział w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. „Spotkania z Terpsychorą”. Projekt obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia […]

20 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

Link do artykułu obchodów Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 13-14 października 2017 r. odbyły się wojewódzkie obchody święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela, a od 1982 roku – obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela. Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły […]

20 października 2017

Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej – czwarta edycja szkoleń dla nauczycieli

Minister Zdrowia, Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty zapraszają nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, a także zainteresowanych tematyką nauczycieli klas IV – VIII szkół podstawowych na szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” Celem działania jest przygotowanie nauczycieli do wsparcia dzieci z cukrzycą i zapewnienia im bezpiecznego pobytu w placówce oświatowej. Szkolenie odbędzie się […]

20 października 2017

I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej

W roku poprzedzającym setną rocznicę odzyskania niepodległości, białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej organizuje I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej, który odbędzie się w Białymstoku 7 listopada 2017r. W czasie trwania Kongresu  zorganizowane grupy uczniów wraz z opiekunami będą mogły złożyć wizyty w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. […]