21 sierpnia 2017

Lista kandydatek spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska wizytatorów do spraw nadzoru pedagogicznego

Lista kandydatek spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 13890 o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Aneta Krasińska Białystok 2. Barbara Ewa Mokrzycka Białystok 3. Monika Barbara Kondracka Białystok 4. Beata Popławska Białystok Osoby umieszczone […]

21 sierpnia 2017

Zarządzenie nr 57/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie: […]

21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r.

18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. z […]

16 sierpnia 2017

Ubezpieczenia szkolne

Uprzejmie informujmy Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, że na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego (http://rf.gov.pl/pdf/Raport-ubezp%20szkolne-wersja%20ost-czerwiec%202017.pdf) można zapoznać się z raportem Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Analiza tego raportu może przyczynić się do wyeliminowania nieprawidłowych praktyk dotyczących ubezpieczeń szkolnych. Jednocześnie przekazujemy do wykorzystania informację Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

16 sierpnia 2017

Stypendia dla mniejszości romskiej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Związek Romów Polskich w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy […]

10 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku Treść rozporządzenia

9 sierpnia 2017

Narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego poświęcone podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2017/2018, które odbywać się będą w terminach: BIAŁYSTOK 24 sierpnia 2017 r., godz. – 1000 –  1200 miejsce:  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 26 powiaty: m. Białystok, bielski, białostocki, moniecki, sokólski, […]

9 sierpnia 2017

Zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

ZAPROSZENIE Szanowni Państwo Nauczyciele, uczestnicy postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 24 sierpnia 2017 r., godz. 13:00 – nauczyciele szkół i placówek z powiatów: Miasto Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski miejsce: […]