18 maja 2018

Konferencja “Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego”

Zapraszamy Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych do udziału w konferencji „Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego”, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku. Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu zmian w szkolnictwie zawodowym.  Stworzy też okazję do zaprezentowania dobrych rozwiązań […]

19 maja 2018

Ogólnopolski konkurs literacki “Giętkie Pióro”

 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza młodzież w wieku 13-17 lat do udziału w konkursie literackim „Giętkie Pióro”. Głównym celem konkursu jest podniesienie kompetencji językowych, rozwijanie uzdolnień literackich, poodnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o patronie roku – Zbigniewie Herbercie oraz jego twórczości. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji konkursu, jego […]

16 maja 2018

Ogólnopolskie spotkania konsultacyjne – doradztwo zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, których celem jest wypracowanie przez uczestników rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz metodyki doradztwa zawodowego. Adresatami wydarzenia są dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Spotkania te odbędą się w Warszawie w następujących termiach: 29 maja 2018 r. i 12 […]

16 maja 2018

Konkurs “Dbaj o swoje przedszkole”

Organizator – firma RIZO Mateusz Ruszewski zaprasza do udziału w konkursie “Dbaj o swoje przedszkole”. Konkurs skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych i jest bezpłatny. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby […]

16 maja 2018

II Podlaski Piknik Zawodowy i Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, Caritas Archidiecezji Białostockiej  oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne województwa podlaskiego do włączenia się w organizację  II Podlaskiego Pikniku Zawodowego i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Data: 10 czerwca b.r. (niedziela) w godz. 12.00-16.00. Miejsce […]

15 maja 2018

Warsztaty Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). 3–4.10.2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018; 23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018; 15-16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę […]