26 maja 2017

Przedłużenie terminu rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i pracownicy publicznych i niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa podlaskiego Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych proszone są o złożenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub za pośrednictwem poczty na adres Kuratorium Oświaty w […]

23 maja 2017

IV Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przypomina o IV Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Szczególnie zapraszamy nauczycieli – opiekunów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym  szczególnie uczniów  klas mundurowych), dla których zaplanowano „Bieg terenowy z przeszkodami” (na dystansie 800m dla kobiet oraz 1300m dla mężczyzn).  Szkoły zgłaszają swój udział w zawodach poprzez wypełnienie elektronicznego formularza […]

23 maja 2017

Piknik dla najmłodszych – KW Policji- atrakcyjny Dzień Dziecka w Dojlidach 1 czerwca

Ponownie zapraszamy Państwa (wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola) do udziału w atrakcyjnym Pikniku sportowo-rekreacyjnym dla dzieci w dniu 1 czerwca organizowanym przez KW Policji w Białymstoku. Konieczne jest zalogowanie-zgłoszenie uczestnictwa na naszej stronie www.piknik.kuratorium.bialystok.pl Wszystkie informacje o imprezie  ( i opis sposobu rejestracji uczestników ) znajdziemy pod adresem :    http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/piknik-profilaktyczny-pod-haslem-dzien-dziecka-bezpiecznie-i-sportowo.html

23 maja 2017

Komunikat z etapu finałowego Wojewódzkich zawodów strzeleckich „ O Srebrne Muszkiety 2017”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 17 maja 2017r. na strzelnicy „HUBERTUS” w Białymstoku  przeprowadzono  etap finałowy Wojewódzkich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2017”. Do etapu ogólnopolskiego zgodnie z pkt.4 ust. 4 Regulaminu zawodów „O Srebrne Muszkiety 2017” zakwalifikowały się następujące drużyny: w kategorii dziewcząt – IV Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku, w kategorii […]

23 maja 2017

Przestrzeganie praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół i placówek oświatowych

W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta, sygnalizującym występowanie nieprawidłowości podczas badań kontrolnych uczniów na terenie szkół i placówek (medycyna szkolna), proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie praw pacjenta w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Z informacji przekazanej przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że zgłoszenia rodziców uczniów dotyczyły m.in. praktyki wykonywania poszczególnych badań dzieci […]

19 maja 2017

Zaproszenie dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Zapraszamy wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym dyrektorów szkół, na spotkanie dotyczące zasad organizowania bezpiecznego letniego wypoczynku. Spotkania odbędą się: 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67 B; 31 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza […]

19 maja 2017

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do dyskusji w mediach dotyczącej projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w załączeniu przedstawiam  informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszącą się do najczęstszych zarzutów dotyczących proponowanych zmian w tym zakresie.

19 maja 2017

List do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczący handlu ludźmi

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DKO-WOK.070.3.2017.MK) oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w […]

18 maja 2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk

Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe […]

18 maja 2017

Konkurs o Polsko – Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Adresaci: Młodzież w wieku od 12 do 26 lat, w uzasadnionych przypadkach także młodsza Zgłoszenia projektów przyjmowane są do 20 września 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/