14 lutego 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele z terenu województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na konferencję z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” poświęconą znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły oraz zasadom odpowiedzialności nieletnich. Jej organizacja wpisuje się w realizację „wzmacniania wychowawczej roli szkoły”, jednego […]

13 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze trenerów w ramach projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. […]

19 lutego 2018

II edycja akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II edycji akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że niezależnie od wieku, każdy pacjent, nawet mały, ma swoje prawa. Również ważnym celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy uczniów starszych klas szkoły podstawowej na temat edukacji zdrowotnej. Głównym założeniem projektu jest […]

19 lutego 2018

Zarządzenie Nr 08/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08 lutego 2018 r

w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia […]

19 lutego 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych […]

16 lutego 2018

Podsumowanie konferencji “Patriotyzm i Wychowanie”

W dniu 15 lutego 2018 roku odbyła się konferencja „Patriotyzm i wychowanie”. Zorganizowano ją w ramach realizacji Programu Wieloletniego Rady Ministrów NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, którego koordynatorem w województwie podlaskim jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W spotkaniu poświęconym wychowaniu ku wartościom oraz kształtowaniu postaw patriotycznych wzięło udział około 250 dyrektorów, nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i […]

16 lutego 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych […]

16 lutego 2018

II edycja akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II edycji akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że niezależnie od wieku, każdy pacjent, nawet mały, ma swoje prawa. Również ważnym celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy uczniów starszych klas szkoły podstawowej na temat edukacji zdrowotnej. Głównym założeniem projektu jest […]

16 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr:   22466 Data ukazania się ogłoszenia:  16   lutego 2018 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 […]

16 lutego 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej Na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu […]

16 lutego 2018

Zarządzenie NR 22/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2018 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych […]

16 lutego 2018

VIII edycja programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do ósmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym  I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy […]