21 marca 2018

Zarządzenie nr 43/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]

21 marca 2018

VI edycja konkurs „Wędrówki Przez Chiny”

Instytut Konfucjusza już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz II i III klas dotychczasowych gimnazjów (rocznik 2004–2006) – „Wędrówki Przez Chiny”. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania geografią i kulturą Chin oraz rozbudzenie wyobraźni młodych ludzi chińską kulturą i tradycjami. Termin zgłoszenia uczestników do udziału w tym projekcie i przesłanie […]

21 marca 2018

X konkurs „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Dzień Ziemi 2018” firma Ekophone zaprasza po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, skierowanego m. in. do szkół, w tym samorządów uczniowskich oraz przedszkoli. Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych bez baterii, które są […]

20 marca 2018

Tu powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100-lecie Powstania Wielkopolskiego – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ogłasza konkurs, związany ze 100 – leciem Powstania Wielkopolskiego. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5 – 7 szkół podstawowych w całej Polsce. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna […]

20 marca 2018

Otwarty konkurs ofert na organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej latem 2018 – powierzenie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2018 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., […]

20 marca 2018

BEZPŁATNY projekt naukowo-badawczy „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do współpracy w zakresie realizacji badań naukowych wśród dzieci młodzieży poświęconych odpowiedzialności cyfrowej. Do dnia 17 marca 2018 roku do projektu naukowo-badawczego „Młodzicyfrowi.pl” przystąpiło 680 szkół z terenu całej Polski, ankietę ukończyło ponad 17 tyś. uczniów. Zakończenie badania przewidziano na 30 czerwca 2018 […]

20 marca 2018

Matematyka pogranicza

W dniach 15-17 czerwca 2018 r. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizuje konferencję Matematyka pogranicza/Mathematics of Borderlands. Zaprasza do udziału nauczycieli matematyki, nauczycieli akademickich, historyków, architektów, muzyków, uczniów, studentów oraz uczestników z krajów sąsiadujących od strony wschodniej: Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, z zachodniej i południowej strony również. Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski. Miejsce: Politechnika Białostocka, […]