20 lutego 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie podlaskim Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy zarządzania oświatą ukierunkowaną na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Ministerstwo dostrzega potrzebę profesjonalnego wsparcia osób podejmujących w gminach decyzje dotyczące oświaty oraz  pracowników zaangażowanych w realizację […]

14 lutego 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele z terenu województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na konferencję z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” poświęconą znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły oraz zasadom odpowiedzialności nieletnich. Jej organizacja wpisuje się w realizację „wzmacniania wychowawczej roli szkoły”, jednego […]

13 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze trenerów w ramach projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. […]

23 lutego 2018

VI edycja akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza wolontariuszy do współpracy przy organizacji szóstej edycji akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Jak co roku, 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wolontariusze przekażą warszawiakom papierowe żonkile – symbol pamięci o tym powstaniu. Zgłoszenia wolontariuszy indywidualnych przyjmowane są do 28 lutego 2018 roku: http://bit.ly/2lKElem Zgłoszenia szkół, bibliotek i innych […]

23 lutego 2018

Konkurs polsko-norweski „Na tropie”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Funduszy norweskich i EOG 2009-2014 organizuje konkurs „Na tropie” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie ich kompetencji oraz bilateralna wymiana doświadczeń. Uczniowie pracujący w 7-osobowych zespołach wraz z opiekunem prezentują wybrany przez siebie polsko-norweski wątek w formie anglojęzycznego wideo. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane […]

23 lutego 2018

Akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna drugą edycję akcji skierowanej do uczniów i nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu województw Polski Wschodniej. Celem projektu jest przybliżenie uczniom tematyki Funduszy Europejskich oraz zachęcenie do stworzenia i rozwijania własnego biznesu, z pomocą Platform Startowych. Rekrutacja szkół prowadzona jest do 14 marca 2018 r.  Decyduje kolejność […]

22 lutego 2018

“Eko-Strażnik. Razem na straży przyrody” Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu. Treścią […]

22 lutego 2018

Szkoła Wolna od Używek

„Szkoła wolna od używek” – Państwowa Inspekcja Sanitarna w Białymstoku zaprasza  do udziału w II edycji konkursu. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość” w woj. podlaskim.  Informacje szczegółowe o konkursie znajdują się na stronie  www.szkolawolnaoduzywek.pl. Kontakt w powyższej sprawie – Pani Agnieszka Ambrożek – […]

21 lutego 2018

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach “Dobry jak chleb”

Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić za pomocą wniosku, dostępnego na stronie internetowej www.pfpd.org. Formularze można uzyskać […]

21 lutego 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej

W załączeniu  Zarządzenie nr 314/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej z prośbą o zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej w Kuratorium Oświaty.