25 września 2017

Zarządzenie Nr 70/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu do koordynacji projektów realizowanych w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 Na podstawie §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017r. zarządzam co następuje:  § 1. Powołuję Zespół do koordynacji projektów wynikających z […]

25 września 2017

Wystawa Zwierząt Egzotycznych

W dniach 7  – 15 października 2017 r. w  Atrium Biała przy ul. Czesława Miłosza odbędzie się Wystawa Zwierząt Egzotycznych. W dniach 9 – 13 października 2017 r. odbędą się bezpłatne wykłady dla uczniów szkół podstawowych prowadzone przez hodowców i opiekunów zwierząt egzotycznych. Chęć uczestnictwa w wykładach należy zgłaszać telefonicznie 530 068 479 do Pana  […]

25 września 2017

Kampania informacyjno-edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję!”

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła realizację akcji informacyjno-edukacyjnej „Hazard? Nie, dziękuję!”, której celem głównym jest ochrona osób, w szczególności nieletnich, przed zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w grach hazardowych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z listem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku skierowanym do dyrektorów szkół i placówek.

23 września 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych

Ogłoszenie nr: 15 765 Data ukazania się ogłoszenia:  23   września 2017 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko: Starszy specjalista do spraw obronnych Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce wykonywania pracy: Białystok , ul. Rynek […]

22 września 2017

Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS

Zapraszamy nauczycieli do udziału w „7 Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS”. ARISS jest międzynarodową organizacją, umożliwiającą, dzięki zaangażowaniu krótkofalowców, zorganizowanie edukacyjnej telekonferencji z astronautą przebywającym w czasie połączenia na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski w dniu 14 października 2017 r. Zgłoszenia można […]