21 czerwca 2018

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie. Dobiega końca rok szkolny 2017/18. Rok, w trakcie którego dokonały się tak ważne i potrzebne zmiany w systemie polskiej oświaty. Mając świadomość, że był to okres wymagający, tym bardziej dziękuję Państwu dyrektorom, nauczycielom i przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego za odpowiedzialne i profesjonalne realizowanie zadań, wynikających z […]

13 czerwca 2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. […]

7 czerwca 2018

Informacja dotycząca stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, […]

21 czerwca 2018

Narady z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych w województwie podlaskim Zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2017/2018 oraz zadaniom zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019, które odbywać się będą w terminach: ŁOMŻA 23 sierpnia 2018 r., (czwartek) godz.  –  1000 –  1200 miejsce:  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w […]

21 czerwca 2018

Otwarta szkoła “wakacje 2018”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o udostępnienie na okres wypoczynku letniego obiektów szkolnych, klubów osiedlowych, świetlic środowiskowych, gminnych i miejskich ośrodków kultury, itp., w ramach „otwartej szkoły” dzieciom i młodzieży, w szczególności pozostających w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie im opieki i zagospodarowanie czasu wolnego w sposób bezpieczny, zdrowy, aktywny […]

20 czerwca 2018

Bezpłatne dwudniowe warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również chętnym uczniom i uczennicom przygotować […]

20 czerwca 2018

Pismo w sprawie zagrożenia handlem ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i  gimnazjów w województwie podlaskim, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na  to przestępstwo może być młodzież szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów wyjeżdżająca za granicę z […]

19 czerwca 2018

Podłączenia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – ważne informacje

W związku z rozpoczęciem podłączenia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a co za tym idzie zapewnienia im dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu, poniżej zamieszczamy ważne informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, przesłane przez Pana Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu: „Realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wkraczają w fazę realizacji. […]

19 czerwca 2018

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty przekazuję klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Przypominamy, że obowiązuje karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452)

18 czerwca 2018

XV Konferencja “Informatyka w Edukacji”

Informujemy, że w dniach 26-28 czerwca 2018 roku w Toruniu odbędzie się XV konferencja “Informatyka w Edukacji” IwE2018. Jest to konferencja jubileuszowa, powiązana z 70-cio leciem informatyki w Polsce. Tematem przewodnim IwE2018 jest: Myśl komputacyjnie! W tym roku konferencja otwiera się na wszystkich nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki […]

14 czerwca 2018

Kampania informacyjna rządowego programu „Dobry Start”

Informujemy, że ruszyła kampania promocyjna rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców […]