Styczeń 5, 2018

5 stycznia 2018

Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa – sprawdzamy, czy dzieci wiedzą jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach.

Organizatorzy IX edycji Programu Akademia Bezpiecznego Puchatka zapraszają szkoły podstawowe wraz z pierwszoklasistami do udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz określenie obszarów wymagających dalszej edukacji. Pozwoli to zminimalizować potencjalne zagrożenia, z którymi mogą się zetknąć najmłodsi. W teście może wziąć udział nie tylko […]

5 stycznia 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 3 z 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  5 stycznia  2018 r.        zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

5 stycznia 2018

Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Konferencja “Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” W dniu 30 listopada 2017 r., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Wydział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem spotkania była potrzeba kontynuowania […]

5 stycznia 2018

Rozliczenie dotacji celowych za 2017 r. – formularze

Rozliczenie dotacji za 2017 r. – formularze umożliwiające złożenie rozliczenia zostały przesłane e-puapem. Szanowni Państwo,  Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce – Szkoły i organy prowadzące, hasło – Programy rządowe udostępniliśmy Państwu załączniki, umożliwiające rozliczenie dotacji za 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego złożą […]

5 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu “Procedura określająca zasady udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  02 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu  „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 […]