Maj 2018

30 maja 2018

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” w Krakowie w dniach 5-8 lipca 2018 r.

Biuro eTwinning w Polsce zaprasza na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe” organizowane w dniach 5-8 lipca 2018 r. w Krakowie. Seminarium zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Seminarium  skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących z uczniami powyżej 10 lat (10+) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, którzy […]

30 maja 2018

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczyna swoją działalność od 1 września 2018 roku

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczyna swoją działalność od 1 września 2018 roku. Informujemy, że od 1 września 2018 roku – po kilkunastoletniej przerwie – rozpoczyna swoją działalność Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Już 1 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do dwóch klas kształcących przyszłych specjalistów branży żeglugowej. Szczegółowe informacje dotyczące materiału informacyjnego o rekrutacji […]

30 maja 2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

22 maja 2018 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

29 maja 2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

24 maja 2018 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

29 maja 2018

Czynniki ryzyka chorób alergicznych i astmy – projekt Instytutu Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt zatytułowany: „Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dzięki programowi ponad 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym z 10 województw zostanie objętych bezpłatnym badaniem […]

28 maja 2018

Uwaga! Zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów.

Uwaga! Zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół, organów prowadzących oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło zmienione wzory sprawozdań obowiązujące za rok 2017 z  realizacji Programu Aktywna tablica: dla dyrektorów szkół, organów prowadzących (wraz z dwoma załącznikami), oraz sprawozdanie dla wojewodów/ministrów. Sprawozdania są dostępne na stronie www Ministerstwa […]

25 maja 2018

Czynniki ryzyka chorób alergicznych i astmy – projekt Instytutu Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt zatytułowany: „Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dzięki programowi ponad 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym z 10 województw zostanie objętych bezpłatnym badaniem […]

25 maja 2018

My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości Narodowy Bank Polski  ogłasza konkurs grantowy na realizację wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Celem konkursu jest, aby innowacyjne rozwiązania, które […]