Czerwiec 2018

29 czerwca 2018

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 XIV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum. Celem Olimpiady jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. […]

27 czerwca 2018

Szkoła Fundacji Polsko-Amerykańskiej

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytet Warszawski zaprasza na jedyne w Polsce dzienne i bezpłatne, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla polonistów i matematyków oraz osób po kierunkach pokrewnych. Studia zorganizowane są w cyklu 10 – miesięcznym. Zapewniana jest indywidualna opieka tutorska, stypendia do 2 tys. złotych oraz zakwaterowanie w Warszawie. Takie studia to profesjonalny kurs […]

26 czerwca 2018

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Zarząd Stowarzyszenia Literackiego “Witryna” zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Mariana Berkowicza “O Dmuchawce Skojarzeń”. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia. Dodatkowe informacje na stronie: slwitryna.pl. Kontakt: Agata Linek – sekretarz Stowarzyszenia Literackiego “Witryna”, Stowarzyszenie Literackie “Witryna”, ul. Siedlanowskiego 3,  37-450 Stalowa Wola.

22 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 65 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej. Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: […]

22 czerwca 2018

Rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Trwa rekrutacja do projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami Projektu są dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące […]

21 czerwca 2018

Narady z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych w województwie podlaskim Zapraszam Państwa do udziału w naradach poświęconych podsumowaniu roku szkolnego 2017/2018 oraz zadaniom zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019, które odbywać się będą w terminach: ŁOMŻA 23 sierpnia 2018 r., (czwartek) godz.  –  1000 –  1200 miejsce:  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w […]

21 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs poezji “Zainspirowani Dobrem”

Ogólnopolski konkurs poezji „Zainspirowani Dobrem” organizowany przez Fundację Impuls Rozwoju z okazji Roku Ireny Sendlerowej skierowany jest do każdego, komu bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów społecznych. Idea konkursu wyraża się w słowach Ireny Sendlerowej: “Każdemu, kto tonie należy podać rękę”. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach. Mogą w nim brać […]

21 czerwca 2018

Otwarta szkoła “wakacje 2018” – Formularz zgłoszenia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o udostępnienie na okres wypoczynku letniego obiektów szkolnych, klubów osiedlowych, świetlic środowiskowych, gminnych i miejskich ośrodków kultury, itp., w ramach „otwartej szkoły” dzieciom i młodzieży, w szczególności pozostających w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie im opieki i zagospodarowanie czasu wolnego w sposób bezpieczny, zdrowy, aktywny […]

21 czerwca 2018

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie. Dobiega końca rok szkolny 2017/18. Rok, w trakcie którego dokonały się tak ważne i potrzebne zmiany w systemie polskiej oświaty. Mając świadomość, że był to okres wymagający, tym bardziej dziękuję Państwu dyrektorom, nauczycielom i przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego za odpowiedzialne i profesjonalne realizowanie zadań, wynikających z […]

20 czerwca 2018

Bezpłatne dwudniowe warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również chętnym uczniom i uczennicom przygotować […]