Lipiec 2018

31 lipca 2018

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów, wakacje 2018

Szanowni Państwo, Trwają Wakacje 2018. Zapraszam do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem „Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów”. Zawarte w nim informacje umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do wypoczynku letniego. Poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: […]

30 lipca 2018

Zarządzenie nr 71/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia […]

25 lipca 2018

Zaproszenie do udziału konkursach realizowanych w ramach projektu „Ogólnopolski program aktywnej edukacji – Młodzi dla środowiska”

W ramach projektu „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska.” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje szereg konkursów; „Zatrzymaj rzekę w kadrze”, “Energiczna maskotka”, “Energia drzemie w komiksie”, “Dziecięce porady na dorosłych odpady”. Celem konkursów jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie […]

25 lipca 2018

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego finansowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się […]

25 lipca 2018

Uwaga dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje szkoleniowa „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. W odpowiedzi na potrzeby środowisk Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie organizuje cykliczne konferencje „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest Diagnoza psychologiczna dzieci i […]

19 lipca 2018

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych przekazane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w najbliższych dniach do szkół podstawowych z województwa podlaskiego uczestniczących w roku szkolnym 2017/2018 w „Programie dla szkół” zostaną przekazane pakiety materiałów edukacyjnych. Pakiet ww. materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmuje: cztery filmy edukacyjne oparte na […]

18 lipca 2018

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  70/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i […]

18 lipca 2018

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: Do konkursu […]