Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenie Nr 90/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w przedszkolach i szkołach osób niebędących nauczycielami” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie […]

Zarządzenie Nr 89/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2018 roku

w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie […]

Zarządzenie Nr 88/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 października 2018 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2018 roku Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.) oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia […]

Zarządzenie Nr 87/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje: §1. Wprowadza się Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”, stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie […]

Zarządzenie Nr 86/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych  dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra […]

Zarządzenie Nr 85/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2018 r

w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra […]

Zarządzenie Nr 84 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: […]