20 kwietnia 2017

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Solidarność Walcząca 1982-1990”

Organizator konkursu Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Solidarność Walcząca 1982-1990”. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych – świadków historii. Termin składania prac upływa z dniem 15 maja 2017 roku. Więcej informacji w regulaminie na stronie: www.gazetaobywatelska.pl

20 kwietnia 2017

Komunikat dotyczący składania wniosków na realizację działań w ramach programu „Bezpieczna+”

Komunikat dotyczący programu „Bezpieczna+”, w związku przydziałem środków z rezerwy celowej poz. 36 na realizację działań w 2017 r. Uprzejmie przypominam, że Rada Ministrów uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. przyjęła Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, którego głównym celem jest […]

19 kwietnia 2017

Dystrybucja 4 cz. adaptacji dla kl. III dla uczniów niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się proces dystrybucji 4 części podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych. Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji w protokole zdawczo-odbiorczym i w aplikacji SIO.

19 kwietnia 2017

Zebranie informacji o liczbie wolnych egzemplarzy podręczników do klas I-III

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji znak: WSPE-ZSZE.401/5/2017/SH z dnia 19.04.2017 r. proszę o pilne podanie danych o liczbie wolnych egzemplarzy podręczników do klas I-III zaadaptowanych dla uczniów niepełnosprawnych, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2017/2018 i które mogą być przekazane lub wypożyczone innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Powyższe […]

19 kwietnia 2017

Etap rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „ O Srebrne Muszkiety 2017”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 12 kwietnia 2017r. zakończono II etap rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety 2017”. W eliminacjach, które odbyły się w trzech rejonach wzięło udział 29 zespołów  z 17 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu wojewódzkiego zgodnie z pkt.4 ust. 3 Regulaminu zawodów „O Srebrne Muszkiety 2017” zakwalifikowały się następujące […]

19 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, który z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie Na podstawie art. 30 ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  w związku […]

19 kwietnia 2017

Kampania informacyjno-edukacyjna „Znamię! Znam je?”.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła swoim honorowym patronatem kampanię informacyjno-edukacyjną „Znamię! Znam je?” organizowaną przez Akademię Czerniaka. Jest to ważna kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodych osób, które oprócz poszerzenia swojej wiedzy dot. złośliwego nowotworu skóry – czerniaka, poznają zasady samodzielnej obserwacji znamion oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

18 kwietnia 2017

Warsztaty dla nauczycieli

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Fundacja do udziału w zaprasza przedstawicieli szkół, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach i które nie mają […]

18 kwietnia 2017

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie kandydatów do szkot ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni naj działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z wyłączeniem dorosłych kandydatów i […]

13 kwietnia 2017

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi http://www.kuratorium.lodz.pl/zaproszenie-na-eliminacje-ogolnopolskie-konkursu-papiez-slowianin/ została opublikowana lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się 18 maja 2017 r. w Łodzi. Wśród nich znalazło się troje uczestników z województwa podlaskiego: Krzysztof Piotr Metelski z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, Joanna Sadowska z Gimnazjum im. Papieża Jana […]