4 sierpnia 2017

Aktywna tablica – progam przyjęty przez Radę Ministrów

19 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 przewidziana […]

4 sierpnia 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr:   13890 Data ukazania się ogłoszenia:   4 sierpnia  2017 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

3 sierpnia 2017

Nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej

Organizator: Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu Uczestnicy: nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat trenerów i dyrektorów szkół osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli  przedmiotowych Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego. Zgłoszenie: do 28 sierpnia  2017 r. na adres elzbieta.witkowska@ore.edu.pl Więcej informacji dotyczących […]

3 sierpnia 2017

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie

Organizator: Fundacja „Żyjmy Zdrowo” Cel: podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii Uczestnicy: nauczyciele (również psycholodzy i pedagodzy) Termin i miejsce konferencji: 16-18.03.2018 r. w Białymstoku Zgłoszenie: na adres katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl Więcej informacji: pismo Fundacji „Żyjmy Zdrowo”

3 sierpnia 2017

Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Organizator: Fundacja „Dwa Skrzydła Anioła” Cel: uczenie młodzieży ze szkół podstawowych (klasy I-V) bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji Uczestnicy: szkoły podstawowe (uczniowie klas I-V) Termin składania zgłoszeń: do 30.09.2017 r. Szczegółowe informacje: www.dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce konkursy

1 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 roku

28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1451) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku Treść rozporządzenia

26 lipca 2017

Informacja dotycząca podejmowania uchwał w sprawie przekształcenia szkół (uchwały deklaratoryjne).

Szanowni Państwo Przewodniczący Rady Powiatu, Rady Miasta, Rady Gminy Ze względu na kalendarz planowanych posiedzeń Rad Powiatów, Miast i Gmin, uprzejmie przypominam o przyjęciu w porządku obrad punktu tematycznego, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół specjalnych przyspasabiających do pracy, szkół policealnych, szkół podstawowych dla dorosłych, których kształcenie obejmuje  […]