20 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

Link do artykułu obchodów Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 13-14 października 2017 r. odbyły się wojewódzkie obchody święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela, a od 1982 roku – obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela. Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły […]

20 października 2017

Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej – czwarta edycja szkoleń dla nauczycieli

Minister Zdrowia, Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty zapraszają nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, a także zainteresowanych tematyką nauczycieli klas IV – VIII szkół podstawowych na szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” Celem działania jest przygotowanie nauczycieli do wsparcia dzieci z cukrzycą i zapewnienia im bezpiecznego pobytu w placówce oświatowej. Szkolenie odbędzie się […]

20 października 2017

I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej

W roku poprzedzającym setną rocznicę odzyskania niepodległości, białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej organizuje I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej, który odbędzie się w Białymstoku 7 listopada 2017r. W czasie trwania Kongresu  zorganizowane grupy uczniów wraz z opiekunami będą mogły złożyć wizyty w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. […]

19 października 2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Piotr Baczar Białystok 2. Zbigniew Szpakowicz Białystok Osoby umieszczone w wykazie powinny zgłosić się w dniu 24 października 2017 r. o […]

18 października 2017

Zarządzenie Nr 84/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U.z 2017 r.  poz. 1889) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do […]

18 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a Słowo”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ogłasza XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a Słowo”. Celem konkursu jest: rozszerzanie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu sztuki i szeroko pojętej humanistyki, popularyzacja zbiorów muzealnych wśród młodego pokolenia, aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobistych zainteresowań i wrażliwości estetycznej oraz promowanie młodzieży uzdolnionej humanistycznie. Konkurs jest organizowany w dwóch […]

18 października 2017

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w roku szkolnym 2017/2018 organizuje III edycję olimpiady. Jest ona kontynuacją odbywającej się we wcześniejszych latach Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Hasłem przewodnim tegorocznych zawodów jest „Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe”. Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz kształtowanie w […]

17 października 2017

III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce zaprasza szkoły, uczniów do wzięcia udziału w III Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów osadzonych w aresztach śledczych. Szczegółowe informacje po adresem: www.komitet-pamieci-pileckiego.com

17 października 2017

Podsumowanie programu MEN Pilotaż Progr4mowania oraz kampanii Programowanie z eTwinning

W czwartek, 28 września 2017 r. 32 nauczycieli oraz dyrektorów szkół odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną przeprowadzoną w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła w Pilotażu Programowania. Spośród 1592 szkół zgłoszonych do pilotażu komisja ekspertów powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżniła 16 szkół z całej Polski – jedną z […]

17 października 2017

Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Biografie Uczniów

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ogłasza po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania. Konkurs adresowany jest do nauczycieli. Podjęte zadanie zmierza do opracowania serii publikacji książkowych pt. „Młodzież jakiej […]