19 marca 2018

Zarządzenie Nr 39/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

19 marca 2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

16 marca 2018

6,9 mln zł na działania patriotyczne dla szkół i placówek oświatowych

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowany w ramach programu wieloletniego „Niepodległa 2017-2021”. Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania […]

16 marca 2018

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej “Krajobraz Polski-Tradycje, Współczesność, Przyszłość” – Białystok 2018

Podlaski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku zapraszają dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 9 kwietnia 2018 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Szczegółowe informacje znajdują się […]

16 marca 2018

Zarządzenie nr 37/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej Na podstawie § 7 Regulaminu pracy Komisji do spraw  opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu […]

16 marca 2018

Wojewódzka Licealiada strzelecka “O Srebrne Muszkiety – 2018”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Kalendarzem sportowym Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego organizuje Wojewódzką Licealiadę Strzelecką „O Srebrne Muszkiety 2018” , która jednocześnie jest eliminacją do Ogólnopolskich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2018”. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez System Rejestracji Szkół udostępniony przez  Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  https://srs.szs.pl  do […]

16 marca 2018

Zarządzenie Nr 38/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: […]