14 maja 2018

Finał Ogólnopolskiego Konkursu “Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

W dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10 odbędzie się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 33 uczniów z 22 szkół z 7 województw. Wszystkim zakwalifikowanym uczniom życzymy powodzenia […]

14 maja 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 62/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), […]

11 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” edycja 2018 – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Podlaski Kurator Oświaty, działając na mocy Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Podlaskim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia […]

11 maja 2018

Zarządzenie Nr 60/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2018 roku

  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § […]

11 maja 2018

Wojewódzka Licaealiada sportowo-obronna “Sprawni Jak Żołnierze 2018”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze w dniu 25 maja 2018r. na obiektach szkoleniowych  18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku obędą się w/ w zawody. W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 19 maja 2018r. zgodnie z pkt.2 Regulaminu zawodów.

11 maja 2018

Zaproszenie na uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych 2017/2018 w szkołach podstawowych

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego.   […]

10 maja 2018

Swatka Polsko-Ukraińska – warsztaty dla nauczycieli

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. W 2018 roku planowane są 2 terminy warsztatów: 25-28 czerwca 2018 r. pod Warszawą, 23-26 sierpnia 2018 r. […]

10 maja 2018

Wojewódzka Licealiada Strzelecka „ O Srebrne Muszkiety 2018”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze zgodnie z Kalendarzem Sportowym Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w dniu 25 kwietnia br. w trzech rejonach odbył się II etap Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety 2018” w którym wzięło udział 29 zespołów z 16 szkół ponadpodstawowych. Do etapu wojewódzkiego , który odbędzie się 16 maja w godz. […]