20 czerwca 2017

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Fundacja Nowoczesna Polska realizuje program szkoleniowy „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” kierowany do szkół w całej Polsce. W ramach projektu fundacja Nowoczesna Polska oferuje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom bezpłatny udział w warsztatach. Celem przeprowadzanych przez trenerów warsztatów jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci, cyberprzestrzeni i reagowania na […]

19 czerwca 2017

Zaproszenie do Młodzieżowej Sztafety Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Związek Stowarzyszeń ” Sztafeta Pokoleń”  informuje  o zorganizowaniu  w dniach 16 i  17 września 2017 r. (wraz z władzami gmin Wydminy oraz Świętajno) imprezy  sportowo-patriotycznej  pod hasłem „ Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na terenie powiatu giżyckiego w dniu 16 lutego 1946 roku – największej bitwy podziemia […]

14 czerwca 2017

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji

Warszawa, 12 czerwca 2017 roku   Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych. Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu […]

13 czerwca 2017

Akcja „Bezpieczna woda”

bezpieczna woda

Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz szósty organizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczna Woda”. Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania. Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html?search=62519954, można pobrać broszurę „Bezpieczna woda”.

12 czerwca 2017

Ważne informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Podlaski Kurator Oświaty oraz służby realizujące zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzą szereg działań służących organizowaniu bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku. W tym celu w województwie podlaskim zostały zorganizowane trzy spotkania dla organizatorów wypoczynku letniego: w Suwałkach, Łomży i Białymstoku. Wzięło w nich udział około 70 organizatorów oraz przedstawiciele  Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej, […]

9 czerwca 2017

Podsumowanie II edycji Konkursu „W barwach biało-czerwonych” 2017

8 czerwca 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu „W barwach biało-czerwonych”, który po raz drugi organizował Podlaski Kurator Oświaty i Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu  wynikającego z potrzeb szkoły przedsięwzięcia, które miało zintegrować społeczność szkolną w przygotowaniu świątecznych dekoracji […]

9 czerwca 2017

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narządzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Danuta Sutkowska – przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Anna Urban – członek Komisji Rekrutacyjnej Jadwiga Pusz – członek Komisji Rekrutacyjnej Monika Rękawek – członek Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z opisanymi […]

9 czerwca 2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia etapu ustnego Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

Zarządzenie Nr 53/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia części ustnej Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” – stopień centralny w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania […]