22 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku

21 marca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

22 marca 2017

List Podlaskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracam się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży. Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci. Gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych […]

22 marca 2017

Zarządzenie Nr 35/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

22 marca 2017

Zarządzenie Nr 36/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

22 marca 2017

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty „programowanie” i „historia”

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty dotyczące zmian w systemie edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dwa kolejne spoty wprowadzające w zmiany w systemie edukacji. Pierwszy spot pokazuje w jaki sposób zmiany w oświacie wpłyną na rozwijanie wśród uczniów umiejętności informatycznych, w tym programowania. Nowa podstawa programowa określa wyraźnie, że szkoła ma stwarzać warunki do nabywania […]

21 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku

20 marca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 590) Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu […]

21 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku

20 marca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) Rozporządzenie weszło w […]

21 marca 2017

Kurs instruktorsko-metodyczny dla nauczycieli klas mundurowych

Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że w dniach 3 – 7 kwietnia 2017 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu planowane jest przeprowadzenie kursu instruktorsko-metodycznego dla nauczycieli klas mundurowych. Organizatorem kursu jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.             Więcej:http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/szkolenia-fora-warsztaty-p/3-szkolenie-dla-nauczycieli-klas-mundurowych-w2017-03-07/

21 marca 2017

Harmonogram narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Delegaturę w Łomży i Suwałkach w rejonach wsparcia – marzec 2017.

Harmonogram narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w rejonach wsparcia – marzec 2017 L.p. Powiat Typ szkoły Data realizacji, godzina Miejsce realizacji 1. Miasto Białystok szkoły podstawowe, gimnazja 28.03.2017 r. godz. 1000 Zespół Szkół nr 6 w Białymstoku 2. Powiat białostocki szkoły podstawowe, gimnazja 28.03.2017 r. godz. 1000 Zespół Szkół im. Jana Pawła II […]