dyrektorzy

23 stycznia 2017

Wykaz kadry kierowniczej

Podlaski Kurator Oświaty – Jadwiga Mariola Szczypiń Wicekurator Oświaty – Bożena Dzitkowska Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych – Elżbieta Kamińska Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów – Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego – Anna Topór Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Jolanta Jurgiel Dyrektor Delegatury w Suwałkach – Anna Urban […]