dyrektorzy

23 stycznia 2017

Wykaz kadry kierowniczej

Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka Wicekurator Oświaty – Elżbieta Kamińska Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych – Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów – Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego – Anna Topór Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – Jolanta Jurgiel p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach – Elżbieta […]