Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”. Program konferencji: 11:30 – Rozpoczęcie. 11.35 – Wystąpienia gości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pana Adama Andruszkiewicza, Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego. 11:45 – Prezentacja filmu promocyjnego, utworzonego dzięki współpracy […]

Seminarium w ramach projektu Edukacja włączająca. Temat seminarium: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania edukacji włączającej”

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnym seminarium w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”. Temat seminarium: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania edukacji włączającej”. Termin:  03 marca 2020 r. godz. 11.00 Miejsce: Sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku; ul. Rynek […]

Zarządzenie Nr 14/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty […]

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – aktualizacja 6 lutego 2020 r.

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – aktualizacja 6 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowiska wizytatorów do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr:  60611 Data ukazania się ogłoszenia: 5 lutego  2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 3 Adres urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 60653 Data ukazania się ogłoszenia: 5 lutego 2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko: Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce wykonywania pracy: Białystok, Rynek Kościuszki 9 Warunki […]

Zarządzenie Nr 13/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje. § 1 W Zarządzeniu Nr 11/2020 z dnia  30 stycznia  2020 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wprowadza się następujące zmiany: 1) […]

Podlaskie Wieści Oświatowe – styczeń 2020 r.

Podlaskie Wieści Oświatowe – styczeń 2020

W numerze: Kształcenie i wychowanie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku „Dla Nieba warto” – Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas 2019 Każdy ma w sobie coś, co może dać innym Edukacja włączająca. Z edukacji do rynku pracy „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” „Wybrali kształcenie […]