Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”. Program konferencji: 11:30 – Rozpoczęcie. 11.35 – Wystąpienia gości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pana Adama Andruszkiewicza, Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego. 11:45 – Prezentacja filmu promocyjnego, utworzonego dzięki współpracy […]

Seminarium w ramach projektu Edukacja włączająca. Temat seminarium: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania edukacji włączającej”

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnym seminarium w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”. Temat seminarium: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Prawne uwarunkowania edukacji włączającej”. Termin:  03 marca 2020 r. godz. 11.00 Miejsce: Sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku; ul. Rynek […]

Informacja o konkursach programu ERASMUS+ ogłoszonych przez Komisję Europejską

  Informacja o konkursach programu ERASMUS+  ogłoszonych przez Komisję Europejską w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie   Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu Erasmus+: Konkurs pn. „Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla” Konkurs pn. „Włączenie […]

III Igrzyska strzeleckie młodzieży szkolnej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaprasza dyrektorów szkół , nauczycieli  oraz uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych  do wzięcia udziału  w powyższym przedsięwzięciu. Zawody te są ujęte w „Kalendarzu Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego na rok szkolny 2019/2020.” Zgłoszenia do zawodów można przesyłać WYŁĄCZNIE poprzez System Rejestracji Szkół udostępniony przez Podlaski Szkolny Związek Sportowy: https://srs.szs.pl W zawodach mogą […]

VII Wojewódzki Przegląd Musztry klas mundurowych

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów  klas realizujących  innowację pedagogiczną z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” tzw. „klas mundurowych” ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w „VII Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”. a) etap szkolny: do 15.04 – (we własnym zakresie) b) etap wojewódzki: 28.04 – Ciechanowiec (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych […]

Zarządzenie Nr 19/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP dla Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) oraz § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z […]

Zarządzenie Nr 18/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie: Beata Pietruszka – Podlaski Kurator […]

Zarządzenie Nr 17/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i […]

Projekt „Lekcja: Enter”

Projekt „Lekcja: Enter” to największy obecnie w Polsce program szkoleniowy, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. W ramach projektu „Lekcja: Enter” ma zostać przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Jednym z kluczowych […]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 60443 z dnia 1 lutego 2020 r. Data ogłoszenia: 1 lutego 2020 r. Data wyniku: 17 lutego 2020 r. Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Nazwa stanowiska: inspektor do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji  Kuratorium […]