Konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji, Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs pn. „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” organizowanego dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas trzecich dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów. […]

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów […]

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych W związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 listopada 2018 r., który jest dniem wolnym od pracy informujemy, że stopień szkolny Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych zostanie przeprowadzony 22 […]

Nabór na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego

Ogłoszenie nr:37434 Data ukazania się ogłoszenia:  7 listopada  2018 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 3 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

Nabór na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów

Ogłoszenie nr: 37432 Data ukazania się ogłoszenia:  7 listopada  2018 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Józef Piłsudski Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty Drodzy Uczniowie W XVIII w. w wyniku zaborów państwo polskie przestało istnieć.  Pomimo zrywów powstańczych  nie udało się przez 123 lata doprowadzić do jego odrodzenia. Mimo tego Polacy nigdy nie […]

Nabór wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie w 2019 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące szkoły niepubliczne dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim W związku z prowadzonym naborem wniosków o udzielenie w 2019 roku wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych – składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 […]

Wojewódzkie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada 2018

Szanowni Państwo, Wojewoda Podlaski zaprasza do udziału w obchodach z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości odbędą się 11 listopada 2018 roku w Białymstoku. Zachęcamy do udziału w uroczystościach. Program obchodów  w załączeniu. Zaproszenie http://www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/filez/11listopada.jpg

Konkurs poetycki i quiz historyczny “Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”

“Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” to konkurs poetycki oraz quiz historyczny ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 100 lecie odzyskania niepodległości. Konkursy są finansowane oraz organizowane w ramach wieloletniego programu NIEPODLEGŁA. Niepodległość narodu jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do […]

Seminarium dla nauczycieli pn.: „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku. Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień związanych z […]

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Szkoły, […]