Zamknięcie skrytek

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego   Informuję, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w województwie podlaskim, do odwołania zawiesza się możliwość dystrybuowania materiałów do szkół za pośrednictwem skrytek znajdujących się w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się, w miarę możliwości, wysyłanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w […]

Informacja nt. możliwości osobistego załatwiania spraw w Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Delegaturach

Szanowni Państwo, Od poniedziałku 25 maja 2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku wznawia obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Telefony kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/kontakt/wykaz-telefonow.html Wszelkie informacje nt. działalności Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Rządowa pomoc dla nauczycieli, 500 zł na naukę zdalną, to odpowiedź na postulaty kadry pedagogicznej. W ramach rządowego programu zastosowano uproszczoną formę […]

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). Podlaski Kurator Oświaty, realizując […]

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z § 4 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego […]

Komunikat MEN w sprawie opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii

Do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały o niewłaściwych praktykach dyrektorów szkół, które utrudniają realizację prawa do edukacji i opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii. 1. Brak możliwości leczenia uczniów w gabinetach szkolnych z powodu ograniczonej możliwości wchodzenia rodziców na teren szkoły. Należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla […]

Rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500 zł na akcesoria komputerowe

Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków. W celu uzyskania refundacji kosztów, nauczyciel powinien złożyć dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym dowodem zakupu. Na tej podstawie najpóźniej do […]

Program “Aktywna tablica” 2020

Program “Aktywna tablica” 2020

41 organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW złożyło wnioski o udział w Programie „Aktywna tablica”. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie dla 135 szkół. Po posiedzeniu Komisji kwalifikacyjnej do udziału w Programie „Aktywna tablica” zaproponowano 72 szkoły wymienione w załączniku nr 1, na ogólną, przyznaną dla województwa podlaskiego, kwotę wsparcia 1 006 638,40 zł. […]

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej 2020

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Okręgowa Komisji Egzaminacyjna w Krakowie zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących  placówki oświatowe oraz nauczycieli akademickich i badaczy oświatowych do udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Konferencja zatytułowana […]

Realizacja planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

  Informacja o realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021  W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DKO-WNP.4092.61.2020.EL z dnia 29 października 2020 r. skierowanego do kuratorów oświaty oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. […]

„Laboratorium Wymiany” kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Szanowni Państwo, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w kongresie nauczycieli z Polski i Niemiec „Laboratorium Wymiany”, który odbędzie się w tym roku, w trybie online, w dniach 23—26 listopada. Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i szkół organizujących wymianę polsko-niemiecką. Wierzymy, że tegoroczna formuła umożliwi udział […]