Obsługa klientów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w czasie epidemii

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się dobrem klientów oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty utrzymuje organizację obsługi dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych. Do odwołania interesanci  przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a […]

2. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze 2021

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport zaprasza uczniów, studentów, nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców, a także wszystkich miłośników lotnictwa do udziału w 2. Lotniskowych Targach Zawodoznawczych, które odbędą się 22 kwietnia br. Targi, w związku z obowiązującymi obostrzeniami, odbędą się w wersji zdalnej. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze umożliwią zapoznanie się z zawodami związanymi z lotniskiem, a także pozwolą […]

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii

Kiedy uczniowie wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych. Razem ze specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego, pomożemy uczniom wrócić do sprawności fizycznej. Każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może zapisać się na szkolenie przygotowane i prowadzone przez Akademie Wychowania Fizycznego. Rejestracja […]

Program Stypendiów Pomostowych

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych woj. podlaskiego   Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości uruchomiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, osiągających dobre wyniki w nauce, pochodzących z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Jest […]

Program rządowy “Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w roku 2021

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są […]

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” – spotkanie online skierowane do potencjalnych Grantobiorców

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszym rozpoczął się kolejny etap działań ukierunkowanych na stworzenie systemu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, którego nadrzędnym celem […]

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i zawodowe z województwa podlaskiego, kształcące uczniów w kierunku logistyka do współpracy przy przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy zawodowej. Dynamiczny rozwój segmentu usług logistycznych, powoduje, że brakuje pracowników w branży logistycznej na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw realiom, Akademia prowadzi działania na rzecz promocji zawodu logistyka organizując w dniu 22 […]

INFORMACJA dotycząca wyników końcowych etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 18.03; 23-24.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu okręgowego. Więcej: „Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i […]

Konkurs umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland „Nowe Technologie” Lublin 2021.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland „Nowe Technologie”, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. […]

Informacja dotycząca wyników z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

  INFORMACJA dotycząca wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 11 marca br. odbył się etap okręgowy ww. olimpiady, w której wzięło udział 22 uczniów. W myśl pkt. VI pkt.8 ppkt. h regulaminu ww. […]

Komunikat końcowy dotyczący wyników uczniów z etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

  Etap rejonowy Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Konkursu Historycznego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” w dniach 09.03 – 11.03.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży

Podlaski Kurator Oświaty 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Ogłoszenie nr:  75889   16 marca 2021 wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji)  w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Łomży ul. Nowa 2 18-400 Łomża Ważne do: 26.03.2021 r. Wynagrodzenie zasadnicze: 4500,00 […]

Komunikat dotyczący miejsca przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

  Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia eliminacji na stopniu wojewódzkim Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021 Ze względu na liczną grupę uczestników zakwalifikowanych do wojewódzkiego stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz dostosowanie organizacji do szczególnych warunków wynikających z epidemii COVID – 19, konkurs ten zostanie przeprowadzony w trzech wskazanych poniżej miejscach. Prosimy o uważne […]

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „KRAJOBRAZ POLSKI – TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „KRAJOBRAZ POLSKI – TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”, Białystok 2021. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 4 kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-11 lat, 12-14 lat, 15 lat i powyżej. […]

Logotyp Edukacja dla wszystkich

Edukacja dla wszystkich – informacje z konferencji Ministerstwa Edukacji i Nauki

24 lutego 2021 r. członkowie kierownictwa MEiN poinformowali o pracach resortu w zakresie prac nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny. – Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych czy szkół specjalnych. Będziemy wzmacniać ich działalność, wykorzystywać potencjał w organizowaniu pomocy dla dzieci, uczniów – w tym uczniów […]

INFORMACJA dotycząca wyników etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 18 lutego br. odbył się etap międzyszkolny ww. olimpiady, w której wzięło udział 49 uczniów. Zgodnie z pkt. VI ppkt.7 regulaminu do etapu okręgowego zakwalifikowało się 16 uczniów: Filip Smółko – I LO w Białymstoku; Łucja Twarowska – I LO w Łomży; Albert Dybowski – I LO […]