Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia […]

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji udzielonego w 2019 r. dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo, przypominam, że organy prowadzące, które w 2019 roku uzyskały wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z § 4 zawartej umowy, w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku, obowiązane są przedłożyć Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty: rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego na […]

Ogólnopolski Konkurs ,,Od pomysłu do przemysłu’’

Politechnika Rzeszowska wraz z Zakładem Elektroniki i Automatyki CHIP zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Od pomysłu do przemysłu”. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 16 grudnia 2019 r. Pozostałe warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej: https://knip.prz.edu.pl/konkurs-od-pomyslu-do-przemyslu.

Już 15 lutego 2020 roku startuje rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS.

Horyzonty kończą w tym roku 10 lat! Tym samym 15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego flagowego programu – jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju. Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych […]

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami. […]

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W czwartek 5 grudnia przypadał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto zostało ustanowione, by przybliżyć społeczeństwu działania rozmaitych organizacji na rzecz innych zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Z tej okazji w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność szkolnego wolontariatu. Gośćmi wydarzenia byli Minister […]

Badanie PISA 2018

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 58091 Data ukazania się ogłoszenia: 29 listopada 2019 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko: Inspektor do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki […]

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2020 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Informuję, że w dniu 26 listopada br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez […]