Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Przypominamy, iż rozpoczęło się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania. Formularz ankiety w wersji do wydruku dostępny jest […]

Zarządzenie Nr 9/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 powołanych Zarządzeniem nr 71/2019z dnia 16 września 2019 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji: Lp. […]

Zarządzenie Nr 8/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 8/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 […]

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa

Zgodnie z wieloletnią tradycją Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa. Celem imprezy jest promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stworzenie możliwości wymiany […]

Komunikat nr 2 dotyczący ostatecznych wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w woj. podlaskim

  Komunikat nr 2 dotyczący ostatecznych wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w woj. podlaskim   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy. Ze swoimi pracami zapoznało się czterech uczniów. Komisja międzyszkolna z rejonu białostockiego rozpatrzyła dwa odwołania. Decyzją […]

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

„Jestem z Was bardzo dumna i gratuluję Wam osiągnięć” powiedziała Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty, zwracając się do uczniów, którzy 13 stycznia br. podczas wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej przyznane na rok szkolny 2019/2020 odebrali swoje wyróżnienia. W uroczystości wziął udział Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej oraz Bohdan […]

Rozliczenie dotacji celowych za 2019 r.

Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie województwa podlaskiego Zwracam się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przedstawienie w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami, szczegółowej informacji z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania oświatowe w 2019 roku i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 24 […]

SIO. Raport do weryfikacji danych do dotacji przedszkolnej na rok 2020 stan na 30.09.2019

W Strefie SIO w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Weryfikacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 r. W załączeniu pismo Ministra […]

“Otwarte szkoły”

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, Podlaski Kurator Oświaty zwraca się do Dyrektorów Szkół z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej oferty zagospodarowania czasu wolnego proponowanej uczniom w czasie ferii, ze wskazaniem rodzaju zaplanowanych zajęć oraz liczby uczestników. Wykaz „otwartych szkół” będzie zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

Zarządzenie Nr 5/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 5/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej […]