Marzec 1, 2018

1 marca 2018

Zarządzenie Nr 27 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie organizacji III stopnia (okręgowego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr […]

1 marca 2018

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki”

W dniu 28 lutego 2018 roku Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało konferencję adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oraz pedagogów z terenu województwa podlaskiego pt.: „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Otwarcia konferencji dokonali Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzitkowska oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Spotkanie poświęcone było znaczeniu […]