Lipiec 4, 2018

4 lipca 2018

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wizytatora

Lista kandydatek i kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku:     Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Radosław Modzelewski Suwałki 2. Barbara Możejewska – Warejko Filipów Trzeci 3. Irena Bożena Schabieńska Suwałki   Osoby […]

4 lipca 2018

ZARZĄDZENIE NR 67 /2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.) zarządza się […]

4 lipca 2018

Zarządzenie Nr 66/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Anny Skibickiej-Bezrudczyk od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie. Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]