Grudzień 4, 2018

4 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 110/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegaturach w Łomży i Suwałkach Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(t. j.  Dz .U.  z 2018, poz. 395 z późn. zm.) zarządza co następuje: § 1 W celu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w […]