Styczeń 2019

31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także na semestr pierwszy klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla […]

31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich […]

31 stycznia 2019

X Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie”. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju w dwóch grupach wiekowych: uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum (I grupa), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II grupa). Przedmiotem […]

31 stycznia 2019

Konkurs literacki o Nagrodę “Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza,  zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne będą od 15 lutego 2019 r. na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl

31 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego

I. Podstawa prawna art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). II. Postanowienia ogólne Wniosek o wydanie przez Podlaskiego […]

31 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

I. Podstawa prawna art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). II. Postanowienia ogólne Wniosek o wydanie przez Podlaskiego […]

31 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na okres od dnia 1 września 2019 roku

I. Podstawa prawna art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); art. 217 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); art. 77b […]

30 stycznia 2019

Cyfrowa Akademia Gospodarcza – nowoczesna platforma e-learningowa dla uczniów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele podlaskich szkół! Informujemy, że całkowicie bezpłatna platforma e-learningowa dla młodzieży – Cyfrowa Akademia Gospodarcza – już wystartowała. Cyfrowa Akademia Gospodarcza pozwoli uczniom dowiedzieć się, jak założyć własny biznes, zrozumieć procesy i mechanizmy gospodarcze, poznać przysługujące im prawa oraz przygotować się do świadomego dokonywania wyborów finansowych. Szczegółowe informacje znajdują się w […]

30 stycznia 2019

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą nabór wniosków na szkolenia dla kandydatów  na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępniono link z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, które mogą być wykorzystane na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych. Link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

30 stycznia 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Organizatorem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą” jest Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna. Termin przesyłania prac upływa 25 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na […]