Marzec 2019

29 marca 2019

VII edycja Konkursu By czas nie zaćmił i niepamięć

Białystok, 28.03.2019 r. PSP. 5563.43.2019 Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół podstawowych, dotychczasowych Gimnazjów, Szkół ponadpodstawowych  i ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim Rozpoczynamy VII edycję Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego By czas nie zaćmił i niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Autorem tego projektu jest Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych […]

28 marca 2019

XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone […]

28 marca 2019

Uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Zaproszenie na uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, Białystok. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia […]

25 marca 2019

Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są […]

25 marca 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej latem 2019 r. – powierzenie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2019 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.). Wysokość środków publicznych przeznaczonych […]

25 marca 2019

Uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13, Białystok. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego.   ZAPROSZENIE

25 marca 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2019 r.

  Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok “Białystok – moje miasto” w 100 rocznicę odzyskania przez Białystok niepodległości Nasze spojrzenie na historię. Dzień inny niż wszystkie w Szkole Podstawowej nr 42 w Białymstoku Przedszkolaki świętują niepodległość Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą Nowoczesność i tradycja Augustowskie Centrum Edukacyjne – szkoła tradycji i nowoczesność Innowacje pedagogiczne […]

25 marca 2019

Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Komunikat nr 2 dotyczący ostatecznych wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do żołnierzy niezłomnych” w woj. podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy. Komisja okręgowa rozpatrzyła dwa odwołania. W wyniku wniesionych uwag uczniom […]

22 marca 2019

Zarządzenie Nr 34/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

22 marca 2019

Zarządzenie Nr 40/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]