Marzec 2019

29 marca 2019

VII edycja Konkursu By czas nie zaćmił i niepamięć

Białystok, 28.03.2019 r. PSP. 5563.43.2019 Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół podstawowych, dotychczasowych Gimnazjów, Szkół ponadpodstawowych  i ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim Rozpoczynamy VII edycję Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego By czas nie zaćmił i niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Autorem tego projektu jest Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych […]

28 marca 2019

Uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Zaproszenie na uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, Białystok. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia […]

25 marca 2019

Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są […]

25 marca 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej latem 2019 r. – powierzenie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2019 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.). Wysokość środków publicznych przeznaczonych […]

25 marca 2019

Uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13, Białystok. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego.   ZAPROSZENIE

25 marca 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2019 r.

  Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok “Białystok – moje miasto” w 100 rocznicę odzyskania przez Białystok niepodległości Nasze spojrzenie na historię. Dzień inny niż wszystkie w Szkole Podstawowej nr 42 w Białymstoku Przedszkolaki świętują niepodległość Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą Nowoczesność i tradycja Augustowskie Centrum Edukacyjne – szkoła tradycji i nowoczesność Innowacje pedagogiczne […]

22 marca 2019

Zarządzenie Nr 34/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

22 marca 2019

Zarządzenie Nr 40/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

21 marca 2019

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… – życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w województwie podlaskim, zapraszamy do udziału w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… – życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Konkurs jest organizowany przy współpracy Oddziału Instytutu […]

21 marca 2019

Konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na konferencję inauguracyjną Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Data rozpoczęcia: 5 kwietnia 2019 r. Godzina rozpoczęcia: 10:00. Miejscowość: Warszawa, ul. Wioślarska 8 (CK MsMermaid). Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji. Podczas konferencji zostaną […]